I mars var det 108.000 arbeidsløse i Norge, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås ferske arbeidskraftundersøkelse (aku) fredag.

Arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i gjennomsnitt i perioden februar- april. Det var nettopp som ventet, ifølge estimater Bloomberg har innhentet.

I perioden januar til mars var 3,9 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid, ifølge SSB.

Fra perioden desember til mars har imidlertid ledigheten falt med 3000 personer, en reduksjon på 0,1 prosent, viser de ferske tallene fra SSB. (Vilkår)