116.000 var arbeidsledige i juli, viser nye aku-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det utgjorde 4,2 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng fra april.

Fra april (gjennomsnitt mars-mai) til juli (gjennomsnitt juni-august) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,3 prosentpoeng – eller 9.000 personer. Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (aku).

Tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltagere hos Nav gikk ned med 3.000 personer fra april til juli.

Ifølge aku gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 8.000 personer fra april til juli. Denne oppgangen er innenfor feilmarginen.

Selv om det bare har vært mindre endringer i tallet på sysselsatte det siste året, har det samtidig vært en økning i befolkningen. Dermed har prosentandelen sysselsatte gått ned med 0,4 prosentpoeng det siste året.

Utviklingen med nedgang i prosentandelen sysselsatte er noe Norge i stor grad har vært alene om i Nord-Europa de siste årene.

Det er særlig etter oljeprisfallet i 2014 at Norge har hatt et fall i prosentandelen sysselsatte.

– Kan ha passert toppen

– Aku falt noe videre nedover, som ventet av konsensus. Sysselsettingen viser også tegn til å ta seg opp, etter et par år med svak utvikling, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

Hun peker på at aku over tid har malt et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet. Både registrert ledighet og aku gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen, og at arbeidsmarkedet bedres gradvis, mener Fjære.

– Dagens tall endrer trolig ikke Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover, skriver hun.

– Ledigheten falt med en tidel til 4,2 prosent. Det var i tråd med konsensus, og i tråd med Norges Banks prognose. Mer viktige tall kommer imidlertid på fredag med registrert ledighet. Både vi og Norges Bank mener det er et bedre ledighetsmål, skriver Nordea i sin morgenrapport.

Da kommer Nav med sine ledighetstall.

– Har falt til en konjunkturelt bunnpunkt

Også sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets skriver at onsdagens aku-tall var på linje med forventningene.

– Ifølge aku har sysselsettingsveksten vært nokså svak, men det har også veksten i arbeidsstyrken. Men det er grunn til å tro at aku-tallene har undervurdert den egentlige veksten i sysselsettingen i norsk økonomi, skriver hun.

Due Andresen refererer spesielt til at sysselsettingstallene i bnp har vist en bedre utvikling. Men samtidig tyder ny informasjon (regionalt nettverk) på at sysselsettingsveksten er i ferd med å dempe seg så vidt.

– Når vi også tar hensyn til at yrkesdeltagelsen i Norge har falt til en konjunkturelt bunnpunkt, må vi regne med at en del av dem som har gått ut av arbeidsstyrken vil forsøke å komme tilbake til arbeidsmarkedet. I alt holder vi fortsatt en knapp på at den videre nedgangen i ledigheten vil bli gradvis, skriver Kari Due-Andresen.(Vilkår)

-Det er mye lettere for oljeselskapene å tjene penger på norsk sokkel.
DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer den økende oljeprisen.
01:55
Publisert: