Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 1.700 i november, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt også med 1.700 personer.

– Den registrerte arbeidsledigheten fortsatte å falle i november. Stadig færre melder seg som arbeidssøkere hos Nav, og sammenlignet med i fjor varsler langt færre bedrifter om oppsigelser og permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

I gjennomsnitt var det 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos Nav hver virkedag i november. Dette er nesten 300 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste.

Det betyr at om lag 6.000-7.000 færre personer melder seg som arbeidssøkere hos Nav i løpet av én måned enn man så rundt årsskiftet 2015/2016.

– Skal brette opp ermene

Ledighetstallene for oktober ble i år hentet ut én uke senere enn i fjor, mens tallene for november hentes ut på samme tidspunkt. Dermed er november i ledighetsstatistikken i år én uke kortere enn fjor. Utviklingen over de to månedene samlet vil imidlertid ikke påvirkes av dette.

– Tallet på arbeidssøkere har gått kraftig ned det siste året og arbeidsledigheten er på samme nivå som før oljebremsen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en kommentar.

– Det blir færre arbeidsledige og flere i jobb. Vi skal brette opp ermene for at enda flere av dem som står på utsiden kommer inn i arbeidslivet igjen. Vi trenger så mange som mulig i jobb fremover, sier statsråden.

Lavere ledighet i nesten hele landet

Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet helt ledige i de fleste fylker i november. Telemark og Rogaland hadde størst prosentvis nedgang.

Arbeidsledigheten har også gått ned for nesten alle yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid.

Ved utgangen av november var det registrert 64.200 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 13.900 sammenlignet med november i fjor.

Andelen helt ledige har dermed gått ned fra 2,8 prosent til 2,3 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 84.700 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav (bruttoledigheten). Det er 13.800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.(Vilkår)

Wiedswangs julekalender: Den brune julesuksessen
Kjetil Wiedswangs julekalender: Det gir en egen følelse å drikke gløgg i snøslaps på julemarked. Vår nyeste juletradisjon ble lansert av nazistene.
01:26 Min
Publisert: