– Det er stor usikkerhet rundt regelverket på dette området, sier Bjørn Ofstad, advokat og leder for Deloitte Legals personvernteam.

Sammen med kolleger i Deloitte står Ofstad bak en fersk undersøkelse om bruken av overvåkning og kontrolltiltak i norsk næringsliv. 140 arbeidsgivere i alt fra offentlig sektor via bank og finans til medier, eiendom og teknologi har vært blant respondentene.

Ofrer tilliten

Ifølge undersøkelsen oppgir rundt 20 prosent av lederne at de har gått inn i ansattes epost eller annet elektronisk materiale, og én av ti overvåker telefonbruk. To av ti sier de har overvåket hvilke internettsider ansatte besøker. Ikke alle vet hvor grensen for overvåkning og kontroll går.

– I enkelte tilfeller er kontrolltiltak innført av et morselskap utenfor Norge uten at den lokale ledelsen er blitt informert. Mange kan nok også se på enkelte kontrolltiltak som unødvendige å drøfte med de ansatte, sier Ofstad.

Arbeidsmiljøloven regulerer overvåkning og kontrolltiltak i arbeidslivet. Loven stiller krav til at det skal være en saklig grunn for kontrolltiltak, at de skal gjøres kjent for de ansatte og at tiltakene skal drøftes med de ansatte.

Undersøkelsen viser at dette ikke alltid etterleves. 36,4 prosent av de spurte sier det ikke er utarbeidet noen retningslinjer internt for bruk av overvåkning, og 14 prosent oppgir at de ikke kan dokumentere at kontrolltiltakene er saklig begrunnet.

4,3 prosent svarer også at de ansatte ikke er klare over at de blir overvåket.

Selv om et stort flertall av de spurte mener kontrolltiltak øker tryggheten til de ansatte, så oppgir 65 prosent at kontrolltiltakene går ut over tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstager.

– Det er tiltakene som oppfattes som overvåkning som gir utslag i arbeidsmiljøet og tilliten. Overvåkning av pc-bruken til ansatte er ett eksempel på dette, mens elektronisk adgangskontroll ikke oppfattes som overvåkning i samme grad, sier Ofstad.

Deloitte understreker at det siden innføringen av personvernforordningen GDPR i 2018 ikke bare er arbeidsmiljøloven som kan ramme virksomheter som ikke følger regelverket.

– Datatilsynet har ilagt flere bøter i slike tilfeller, sier Thomas Talén, advokat i Deloitte Legals arbeidsrettsteam.

Kollega Ofstad legger til at undersøkelsen antyder at arbeidsgiver langt på vei opplever å ofre det psykososiale arbeidsmiljøet og et tillitsforhold til arbeidstagerne, for selv å ha kontroll.

– Men det er å bite seg selv i halen fordi de ikke øker effektiviteten, sier Ofstad. Både han og Talén mener man kan innføre kontrolltiltak uten å miste tilliten mellom ansatte og ledelse.

– Man må være åpen om hvilke verktøy man har og hvordan disse skal brukes. Bruker man dataene på en annen måte, for eksempel til å bygge opp en oppsigelsessak, vil det ikke bare være urent trav og et tillitsbrudd, men ofte også et brudd på personvernlovgivningen, sier Talén.

«Går ut over lønnsomheten»

Ifølge professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI vil misbruk av tillit og overdreven overvåkning også gå ut over lønnsomheten til virksomheten.

– Ofte blir det i større grad en følelse av kontroll enn reell kontroll fordi overvåkning har en tendens til å endre hvordan de ansatte jobber og kommuniserer, sier Bård Kuvaas, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Bård Kuvaas, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI.
Bård Kuvaas, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. (Foto: Torbjørn Brovold)
Advokat og director Bjørn Ofstad (t.v.) og advokat og partner Thomas Talen i Deloitte Advokatfirma.
Advokat og director Bjørn Ofstad (t.v.) og advokat og partner Thomas Talen i Deloitte Advokatfirma. (Foto: Deloitte)

Han sier ansatte som føler seg overvåket ofte blir mindre effektive.

– De bruker lengre tid på oppgavene og bruker ikke de mest effektive løsningene i frykt for konsekvenser. Og lavere effektivitet går ut over lønnsomheten til bedriften, sier Kuvaas.

Følelsen av å bli overvåket og kontrollert har også andre konsekvenser.

– Følelsen av tillit er viktig for trivselen også. Føler de ansatte seg unødig overvåket vil adferden på jobb påvirkes av dette og de tør ikke være seg selv. Dårlig trivsel kan føre til at ansatte sier opp hyppigere og økt sykefravær. Også dette går ut over lønnsomheten, sier Kuvaas.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.