Tidlig denne måneden gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn hos Nordlaks-konsernets selskap Nordlaks Smolt. Konsernet og Nordlaks Smolt er heleid av oppdrettsmillionær Inge Berg og holder til i fjordarmen Innhavet like utenfor Vesterålen i Nordland.

Tilsynet fant en rekke brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til sikkerheten på selskapets settefiskanlegg, ifølge et varsel DN har fått tilgang til.

Ikke sørget for sikker kommunikasjon

«Ansatte i akvakulturnæringen har et av Norges mest risikable yrker», skriver tilsynet, og viser til at det ifølge Sintef kun er fiskere som har et farligere yrke både hva gjelder faren for å skade seg og for å omkomme på jobb.

Inge Berg og Nordlaks Smolt har fått varsel om fem pålegg.

Tilsynet har blant annet funnet at arbeidsgiver ikke har en konkret risikovurdering av alenearbeid.

«Det er alenearbeid ved utkalling av vakt på helge- og nattetid. Det kan være alenearbeid på dagtid i forhold til at ansatte er utenfor syns- og hørselsrekkevidde for hverandre i perioder av dagen. Det er ikke sørget for sikker kommunikasjon eller varslingsmulighet», heter det i varselet til Nordlaks Smolt.

Nordlaks Smolt mener dette punktet utelukkende handler om risikovurdering og den skriftlige dokumentasjonen.

– Vi tilstreber å forebygge risiko. Men når vi unntaksvis må gjøre risikabelt arbeid så tilsier rutinene at det alltid er to som skal jobbe sammen. Dette skal fremgå av den skriftlige risikovurderingen, sier administrerende direktør Eirik Welde i Nordlaks Smolt til DN.

Milliardkonsern

Nordlaks-systemet består av en rekke selskaper innen sjømatindustrien og driver med alt fra lakseoppdrett, til oppdrett av settefisk, brønnbåttjenester og transporttjenester. I fjor tjente Inge Berg 1,1 milliarder kroner før skatt gjennom selskapet Nordlaks Oppdrett. Hele havbrukskonsernet har rundt 420 ansatte.

I fjor omsatte Nordlaks Smolt for 162 millioner kroner, og satt igjen med 22 millioner kroner før skatt.

Ingen redningsmuligheter

Arbeidstilsynet har også funnet at de ansatte ikke skal ha fått instruksjon i egenredning eller bruk av taustige, såkalt leider. I to av selskapets settefiskhaller finnes det ingen leidere eller andre redningsmuligheter dersom man skulle være så uheldig å falle uti. Også i høyden skal det være problemer. Selskapet har fått varsel om pålegg for å vurdere risikoen av arbeid på og ved fiskekarene der det er risiko for å falle ned.

I tillegg skal det heller ikke ha vært redningsbøyer på kaien ved anleggene.

Welde sier at selskapet har en egen prosedyre for arbeid i høyden, som beskriver bruken av fallsikringsutstyr. Han sier at Arbeidstilsynet har påpekt at den skriftlige dokumentasjonen burde forbedres.

– Vi er veldig opptatt av at sikkerheten er ivaretatt, og det er bra at Arbeidstilsynet kommer inn og ser ting med andre øyne. Det er helt supert og en viktig del av det kontinuerlige arbeidet med å forbedre HMS-rutiner og dokumentasjon, sier han.

Brudd på arbeidstidsbestemmelser

«Ansatte arbeider under skiftende værforhold og har i perioder fysisk krevende arbeidsoperasjoner. Arbeidstilsynet har registrert at alenearbeid fortsatt er en del av hverdagen i næringen, samt at ansatte til tider også utsettes for tidspress», skriver Arbeidstilsynet.

Det påpeker at mange ulykker og helseskader skjer i forbindelse med bruk av båt og redskaper og teknisk utstyr med store krefter i sving.

Tilsynet har også funnet et brudd på arbeidstiden i bedriften. Nordlaks Smolt skal i 2016 ha signert en avtale for sine tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Slike avtaler kan inngås i en periode på høyst 52 uker, og har altså utløpt.

«Dersom virksomheten ønsker å benytte gjennomsnittsberegning av ordinær arbeidstid, må dette skriftlig avtales», skriver tilsynet.

Nordlaks Smolt har fått frist til 10. desember på å oppfylle påleggene. Welde sier at disse vil bli oppfylt innen fristen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Denne teknologien kunne endret hvordan Barcode ser ut
01:59
Publisert: