58-åringen hadde jobbet i åtte år som mekaniker hos bilgiganten Bertel O. Steens avdeling på Lørenskog, da han fikk sparken på dagen i juni i fjor.

En drøy uke tidligere hadde 58-åringen vært på verkstedets hobbykveld, der ansatte kan bruke arbeidsgivers lokaler og utstyr til å skru på biler tilhørende dem eller nær familie.

Tilbudet regnes som et velferdsgode og det er knyttet strenge regler til det, både for å forhindre økonomisk utroskap og skatteunndragelse.

Disse hadde mekanikeren brutt, blant annet ved å skru på en bil han disponerte, men ikke eide selv. Bilen var eid av en nær venn av mekanikeren, som også hadde gitt ham oppdrag ved siden av jobben som mekaniker. Dermed skulle han ha skrudd på sin såkalte biarbeidsgivers kjøretøy, ifølge Bertel O. Steen, noe bilimportøren anså som et alvorlig tillitsbrudd.

Saken ble tema på et ledermøte etter hobbykvelden, der det ble besluttet å sparke ham med umiddelbart virkning dagen etter.

Mannen engasjerte advokat, og forrige uke kom dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Årlig «sannferdighetsspill»

Det er på det rene at 58-åringen brøt reglene ved å ikke melde inn arbeidet. Han ble også anklaget for å ha løyet om hva slags arbeid han utførte da han ble konfrontert av en leder på telefon samme ettermiddag.

Bertel O. Steen mener den angivelige løgnen gjorde tillitsbruddet verre, ettersom selskaper i konsernet «styres av et sett med kjerneverdier, hvorav en av disse er sannferdighet.»

Etterlevelse av kjerneverdiene er så viktig at hver enkelt ansatt drilles i arbeidsreglement og etiske retningslinjer, først ved ansettelse, og deretter årlig. Dette skjer ved at de ansatte spiller et kunnskapsspill med svaralternativer «hvor spillet ikke kan avsluttes og innleveres før man har svart riktig på alle spørsmål» heter det.

Rutinebrudd i konsernet håndheves strengt, opplyses det i dommen, der Bertel O. Steen viser til at to andre ansatte har fått sparken de senere årene, for brudd på tilsvarende regler.

«Arbeidsgivers kontinuerlige fokus på- og krav til etterlevelse av kjerneverdiene har betydning for arbeidsgivers vurdering av at bruddene på rutinene for hobbykveld er å anse som et grovt pliktbrudd» heter det fra bilgigantens hold.

Fikk retten med seg

Dette ble tillagt lite vekt av tingrettsdommer Geir-Olav Jensen.

Den oppsagte mekanikeren erkjente riktignok å ha utført arbeidet uten å melde fra, men benekter å ha løyet i telefonsamtale med sjefen.

Retten var heller ikke enig i at bilens eier skulle regnes som arbeidsgiver. Riktignok hadde saksøker mottatt noe lønn årene før, men ikke i 2019 da overtrampet skjedde. Retten lot seg overbevise om at det var vennskapet, og ikke det tidligere arbeidsforholdet, som lå bak at mannen kunne disponere bilen.

– Hvor liten kan en bil være og samtidig ha plass til syv mennesker?
Bil med Embret tester setekapasiteten i Mercedes GLB.
01:37
Publisert:

Ikke så strenge regler likevel

At reglene for hobbykveld ble praktisert strengt, slik Bertel O. Steen la til grunn, fant heller ikke retten bevist. Riktignok var det to stykker som hadde fått sparken for brudd på hobbykveld-reglene, men dette skyldtes grov økonomisk utroskap og hadde lite til felles med mekanikerens sak.

Retten legger også noe vekt på at mekanikeren flere ganger tidligere har gjennomført arbeid på vennens bil, og det ble bevist at ledelsen måtte ha vært kjent med at det ikke var mekanikeren som eide den. Ellers bemerkes det ulik praksis rundt reglene hos de forskjellige lederne, slik at mekanikere som ønsket å benytte seg av ordningen kunne få tillatelse fra én leder selv om en annen allerede hadde sagt nei.

Dermed er det lite som tilsier at det eksisterte noe reelt grunnlag for avskjedigelse, eller oppsigelse, slik som Bertel O. Steen ønsket subsidiært.

«Slik retten ser det ville en mer nærliggende og forholdsmessig reaksjon på regelbruddet i første omgang vært en skriftlig advarsel» slår dommeren fast.

650.000 i erstatning

Retten vurderte Bertel O. Steens avskjed som ugyldig da dommen kom før helgen.

Tap, inntektstap og oppreisning ble satt på til sammen 650.000 kroner. I tillegg er den tidligere arbeidsgiveren idømt mannens sakskostnader på 310.000 kroner. Dermed har saken kostet nesten en million kroner, eksklusive bilimportørens egne utgifter til advokat.

Et krav fra saksøker om å få jobben tilbake, ble imidlertid avvist av retten.

– Tingretten er enig med Bertel O. Steen i at dette er et klart og bevisst pliktbrudd, og kravet om at arbeidstager skulle få tilbake jobben, ble ikke tatt til følge. Det er vi tilfreds med. Tingretten er derimot ikke enig i at forholdet er grovt nok til avskjedigelse, noe vi er uenige i, skriver bilimportørens kommunikasjonsdirektør Anders Rikter i en tekstmelding.

Selskapet har ikke tatt stilling til en eventuell anke.

– Det er et 100 prosent riktig resultat fra begynnelse til slutt. Det viktigste er at min klient fullt ut er trodd, sier advokat Per Danielsen som representerte saksøker.

Et rettslig krav om å få jobben tilbake må fremmes innen åtte uker, og da fristen var brutt, gikk ikke retten videre inn i spørsmålet.

– Han ønsket opprinnelig ikke jobben tilbake, men da han forsto hvordan arbeidsmarkedet ville bli med koronaepidemien, fant vi ut at vi skulle prøve likevel uten at det var et vesentlig poeng i saken. Konklusjonen er at de prosessuelle reglene er for strenge, sier Danielsen.

Om regelbruddet som først utløste saken sier Danielsen:

– Det er bare å respektere at firmaet ønsker strenge regler. Men dersom dette skal håndheves kan de ikke behandle folk helt vilkårlig, slik vi fikk vist frem i retten at var tilfelle, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.