Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ber regjeringen raskest mulig innføre en overgangsordning for briter som er midlertidig ansatt i Norge i tilfelle Storbritannia forlater EU og EØS uten en avtale den 31. oktober – en såkalt hard brexit.

– Dette kan skape driftsforstyrrelser for oljeleverandørene. Det er det vi er bekymret for, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun legger til at mange virksomheter innen oljeindustrien bruker både britiske midlertidige operatører og ingeniører.

– De norske selskapene trenger britene for å ha den kompetansen som er nødvendig i enkelte prosjekter.

«Bekymringsmeldinger»

Melsom peker på at regjeringen har gjort en god jobb med å forhandle frem midlertidige avtaler for varehandelen og for videreføring av rettigheter for britiske og norske borgere som er bosatt i hverandres land.

– Men disse avtalene gjelder ikke for britiske borgere som er på midlertidig opphold i Norge, sier Melsom.

NHO har sendt brev til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om konsekvensene for midlertidige britiske ansatte i Norge ved en hard brexit.

«Vi har i det siste mottatt flere bekymringsmeldinger fra våre medlemmer når det gjelder videre bruk av britiske borgere som ikke er bosatt i Norge. Dersom Storbritannia går ut av EU og EØS uten en avtale vil disse personene bli regnet som tredjelandsborgere og miste de rettighetene de har under EØS-avtalene. Det er av avgjørende viktighet at bedriftene kan fortsette å benytte disse personene uten forsinkelser også etter en hard brexit», heter det i brevet.

NHO skriver videre til arbeidsministeren at dersom en hard brexit skjer den 31. oktober, har bedriftene et akutt behov for å planlegge ressurssituasjonen.

«Kontrakter til Nordsjøen står i fare for å bli forsinket dersom dette ikke løser seg», understrekes det i brevet.

«Jobber nå intensivt»

Arbeids- og sosialdepartementet understreker at problemstillingen tas seriøst.

«Under et møte med NHO 30. september i år, der også Justis- og beredskapsdepartementet og UDI deltok på administrativt nivå, ble vi gjort kjent med at de kortsiktige konsekvensene for norske bedrifter av brexit uten avtale, er vesentlig større enn tidligere antatt når det gjelder deres bruk av utsendte arbeidstagere fra Storbritannia. Vi jobber nå intensivt med denne problemstillingen», skriver ekspedisjonssjef Einar Skancke i Arbeids- og sosialdepartementet i en epost.

Flere hundre ansatte

NHO anslår at over flere hundre briter i dag er midlertidige ansatt i Norge.

– Antallet varierer fra bedrift til bedrift, sier Melsom.

NHO-direktøren mener at dersom man ikke får noen overgangsordning, kan i verste fall britiske midlertidige ansatte bli stilt samme krav for å jobbe i Norge som om de ikke var EU-borgere.

– Nå er det viktig å få et regelverk på plass innen 1. november, sier Melsom.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.