Siste slag i den langvarige konflikten mellom legene og Spekter om sykehuslegenes arbeidstid sto i Arbeidsretten i oktober, og mandag ettermiddag falt dommen.

– Dette er en viktig seier, sier Legeforeningens president Marit Hermansen.

Legeforeningen ved Akademikerne Helse fikk Arbeidsrettens medhold i at Rikslønnsnemnden ikke hadde kompetanse til å si at legenes omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven skulle leve videre.

Gledens dag

– En gledens dag, viktig for legeforeningen og viktig for arbeidstager-siden. Det viser at det bare er arbeidstagerorganisasjonene selv som kan godkjenne unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser, sier Hermansen.

Arbeidsretten har bestemt at saken må sendes tilbake til Rikslønnsnmenda til ny avgjørelse, og det finnes nå ikke en gyldig tariffavtalen mellom Akademikerne og Spekter ikke gyldig.

Spekters kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen sier Spekter tar kjennelsen til etterretning. Spekter var motpart i saken.

Situasjonen i dag er at det ikke finnes en gyldig tariffavtale mellom Spekter og legeforeningen, som regulerer arbeidsforholdene på sykehusene.

Tirsdag morgen møtes legeforeningen og Spekter for å vurdere hvordan de skal forholde inntil en ny tariffavtale er etablert. Denne kan fastsettes på nytt av Rikslønnsnemnden, -men kan også bli til gjennom forhandlinger mellom Spekter og Legeforeningen.

Drøfter konsekvenser

Den lengste legestreiken noensinne her til lands ble i 2016 stoppet av regjeringen ved tvungen lønnsnemnd. I oktober sto arbeidsrettssaken, der Akademikerne, på vegne av legeforeningen, bestred Rikslønnsnemndens kompetanse til å avgjøre legenes unntak fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelse.

Rikeslønnsnemnda bestemte at tariffavtalen mellom Legeforeningen og Spekter skulle videreføres. Med dette videreførte nemnden også Norges videste unntak fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, mot fagforeningens vilje.

Det var altså dette Arbeidsrettens flertall vendte tommelen ned for.

- Vi vil innrette driften etter de beslutningene som Rikslønnsnemnda og Arbeidsretten kommer til , sier Spekters Larsen.

Han sier Spekter vil drøfte med helseforetakene og Akademikerne hvilke konsekvenser dommen skal få for driften av sykehusene, men at helseforetakene vil sørge for forsvarlig pasientbehandling.

Nye tider

Arbeidstid har gjennom flere oppgjør vært stridstema mellom legene og Spekter. Legene ønsker medbestemmelse over arbeidstiden om de skal ha så omfattende unntak, mens Spekter og arbeidsgiverne vil stryke styringsretten.

De regionale helseforetakene utreder og vurderer nå i høst hvordan sykehusene kan klare seg uten legenes omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven. Dette arbeidet skjer innenfor et prosjekt ledet av direktør ved Akershus Universitetssykehus, Øystein Mæland. I prosjektet skal eksisterende tjenesteplaner ved alle helseforetak kartlegges. Legeforeningen deltar kun med observatør i arbeidet.

Dette prosjektet har deadline 31. desember, og er dermed klart til partene for alvor går i gang med forberedelsene til det som kan bli et nytt heftig hovedoppgjør.

Legene er i motsetning til sykepleierne dagarbeidere, men Spekter har tidligere uttalt at dersom ikke legene ønsker å videreføre unntakene, kan man legge om arbeide deres til turnus. Det er legene imot.(Vilkår)