Søndag inngikk SSB-direktør Christine Meyer avtale med Finansdepartementet om sluttpakke etter en opprivende konflikt mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) om Meyers omorganisering og styring av SSB.

SSBs 930 ansatte har fulgt feiden mellom Meyer og Jensen i mediene. De jobber i en virksomhet som ble opprettet i 1876 under navnet «Det statistiske Centralbureau». Ifølge SSB har virksomheten siden den gang produsert millioner av tall, tusenvis av analyser og gjennomført utallige tellinger og undersøkelser.

SSB, som er underlagt Finansdepartementet, er ett av få statistikkbyråer i verden med egen forskningsavdeling. I oktober ble det kjent at rundt 25 av forskerne i forskningsavdelingen skulle flyttes over til statistikkavdelingene i byrået. Det ble det bråk av.

Siv Hunstad er SSB-tillitsvalgt for de organiserte i Unio, fagforeningen for de universitets- og høyskoleutdannede. Hun skulle selv gjerne visst mer om hva som har skjedd under denne prosessen.

1. Hvordan har de ansatte i SSB opplevd striden mellom den avgåtte direktøren Christine Meyer og finansminister Sive Jensen?

– Veldig vanskelig. Ikke minst er det en god del spørsmål som hverken jeg eller andre kjenner svarene på. Selv som tillitsvalgt som har fulgt prosessen har jeg flere viktige spørsmål som jeg ikke vet svaret på.

2. Mandag morgen gikk de ansatte i SSB på jobb uten toppsjef. Hva er din reaksjon på helgens utfall?

– Slik som situasjonen utviklet seg i løpet av uken, tror jeg at mandagens situasjon var forventet.

Siv Hunstad, tillitsvalgt i SSB.
Siv Hunstad, tillitsvalgt i SSB. (Foto: SSB)

3. Stoler du på at man kan finne en ny SSB-direktør som de ansatte vil få tillit til?

– Ja, det kan man klare. Det er viktig å finne en person de ansatte kan ha tillit til. Både på kort og lang sikt.

4. Hvilke kvalifikasjoner bør en ny SSB-direktør ha?

– Vedkommende må være en person som forstår SSBs rolle i samfunnet, og som kjenner godt til SSB. Personen må ikke være ansatt i SSB i dag, men ha et vidsyn og forståelse for hvilken retning SSB bør ta.

5. Parallelt med striden omkring omorganiseringen i SSB, har Finansdepartementet satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og SSBs virksomhet. Frykter du at SSB blir strippet og får svekket sin rolle som premissleverandør eksempelvis til nasjonalregnskapet og i lønnsoppgjørene?

– Man bør se på forslagene når de foreligger. Jeg er som mange andre spent på utvalgets konklusjoner.(Vilkår)

- Et hotell med så dårlige renholdsrutiner burde etter nemndas syn vært vurdert stengt på grunn av smittefare
Les mer om hvordan man kan klage inn pakkereiser som ikke holder den standarden som loves i lenken under.
00:42 Min
Publisert: