Flere studenter signerer kontrakt for ansettelse i bedrifter før de er ferdige med studiet. Nå ber revisjons- og konsulentselskapet Deloitte flere av dem som skulle begynt etter sommeren, om å vente. De som må vente lengst får presentert en kontrakt med oppstart i januar 2021.

– Vi har formidlet til de det gjelder at de vil få kontrakten sin revidert, sier Sjur Gaaseide, administrerende direktør i Deloitte Norge, som i likhet med mange andre jobber hjemmefra under koronakrisen.

Revisjonen skal blant annet innebære at ansettelsen blir utsatt.

– Det er på ingen måte en morsom beslutning, men vi må ta ansvar for egen virksomhet, samtidig som vi ønsker å gi alle våre nye ansatte en god mottagelse, sier Gaaseide.

Koronakrisen har skapt mye usikkerhet i næringslivet, og Deloitte er intet unntak. Utsettelsen er et grep de har vurdert opp mot andre løsninger for å lette konsekvensene av situasjonen.

Fagforeningen Tekna organiserer 82.000 medlemmer med master innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. President, Lise Lyngsnes Randeberg, mener bedrifter må ta hensyn når det gjelder ansettelser av nyutdannede.

– Jeg har stor forståelse for at nyutdannede som skal ut i jobb, står i en utfordrende situasjon. Arbeidsmarkedet er tøft, og det er vanskelig å si nei. Dette gjør at de kan føle seg presset til å signere den nye kontrakten. Derfor er det viktig med en fagforening i ryggen som de kan kontakte for juridisk bistand, sier Randeberg.

Ikke planlagt kompensasjon

Deloitte leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester, og har virksomhet i mange land. I USA har selskapet omtrent 100.000 ansatte. Også der har de utsatt oppstart for enkelte nye ansatte, og ifølge Business Insider har de som må vente, fått et stipend på 4000 dollar, omtrent 41.000 norske kroner, som kompensasjon.

– Vi har ikke en løsning for kompensasjon, sier Gaaseide.

– Er det fair?

– Jeg tenker at det er noe folk må vurdere selv, og jeg håper at man ser hva som ville vært alternativene. For oss har det vært veldig viktig å kunne garantere jobb for de det gjelder.

Gaaseide kan også fortelle at selskapet er i idéfasen for et samarbeid med utdannelsesinstitusjoner om et videreutdannelsesprogram.

Gaaseide påpeker at det hele tiden har vært et spørsmål om byrdefordeling i bedriften.

Lønnskostnader er den absolutt største utgiftsposten til Deloitte. Det har ikke vært gjennomført lønnskutt så langt.

– Det vi har sagt er at det kan hende at de som begynner før lønnsoppgjøret, får en mindre justering i lønn, slik at det skal henge sammen med dem som andre ansatte, sier Gaaseide.

Han understreker at lønnsoppgjøret er skjøvet til høsten, og de har ikke konkludert med noe ennå. Overskudd og utbytte til eierne er mindre enn normalt.

– Viktig å opptre ryddig

Randeberg i Tekna mener denne løsningen er en god deal for bedrifter som låser god kompetanse, og sikrer kandidater til en tid hvor det går bedre. Hun er likevel klar på at dette i utgangspunktet er en dårlig deal for arbeidstagerne.

– Dersom det inngås en ny avtale som innebærer en betydelig ulempe for arbeidstaker, så mener jeg det bør tilbys en eller annen form for kompensasjon for den aktuelle perioden. Kontrakten som er underskrevet er bindende, og man vil ha rettigheter i henhold til den, sier hun.

I tillegg mener hun at mange bedrifter har lett for å tenke at det er enklest å kutte kostnader som ikke har kommet inn i virksomheten ennå.

– Det er viktig at arbeidsgivere opptrer ryddig, og følger reglene i arbeidslivet – også når de skal håndtere nyutdannede kandidater som kanskje ikke kan så mye om regelverket, og står i en særdeles svak posisjon, understreker Randeberg.

Gaaseide sier Deloitte forsøker å legge til rette for at de det gjelder kan holde kontakt, og få hjelp hos bedriften.

– Vi har et mentorprogram, hvor alle nye ansatte har kontaktpersoner. I tillegg har hver enkelt leder ringt rundt til de det gjelder, sier Gaaseide.

Han sier også at bedriften har vært tydelig overfor dem som nå får kontrakten utsatt, og hva de ber av dem, og mener at de kan komme til dem med alle typer spørsmål – også juridiske. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.