Toppsjefen i oppkjøpsfondet FSN fikk sjokk da han skjønte hvor dårlig kjønnsbalansen var i eget firma og bransje.

Så langt har FSN Capital lykkes bedre å oppnå med kjønnsbalanse i selskapene det eier enn internt.

– Det dreier seg både om at kvinnene er vanskeligere å finne, at man ofte må kommunisere litt annerledes for å få kvinnene interessert i å jobbe i private equity, og så er det rett og slett ikke like mange kvinner som menn å lete blant. Færre kvinner velger finansfag, og få av dem igjen søker mot private equity-bransjen, sier Morten Welo, direktør og partner i FSN Capital.

Private equity-selskapet har 32 partnere og investeringsrådgivere. Av disse er fire kvinner.

– Det finnes både forskning og masse rapporter som viser at mangfold gir økt lønnsomhet. Man kan velge å ikke tro på det så klart, slik man kan velge å ikke tro på global oppvarming. Vi i FSN Capital mener helt klart at mangfold gir bedre lønnsomhet og jobber aktivt for å øke begge deler, sier Welo, som er rekrutteringsansvarlig hos FSN.

Morten Welo, ansvarlig for rekruttering i FSN Capital, snur hver stein for å finne aktuelle kvinnelige kandidater til FSN Capital og porteføljesselskapene.
Morten Welo, ansvarlig for rekruttering i FSN Capital, snur hver stein for å finne aktuelle kvinnelige kandidater til FSN Capital og porteføljesselskapene. (Foto: Gunnar Blöndal)

Høyere avkastning

Konsulentselskapet McKinsey har funnet en tydelig korrelasjon mellom økonomiske resultater og kvinner i ledelsen:

  • Ifølge McKinsey leverer selskaper med kvinner i ledelsen i snitt 47 prosent høyere avkastning på egenkapitalen (return on equity), enn selskaper som ikke har kvinner i ledelsen.
  • Driftsmarginen er i snitt 55 prosent høyere i selskaper med kvinner i ledelsen enn i selskaper uten.

Skyr mannsdominerte selskaper

Oppkjøpsfond eller private equity-fond som FSN, kjøper selskaper for å utvikle og restrukturere dem, og så selge selskapene videre etter noen år.

– Vårt største problem er at vi driver med private equity. Det er en bransje mange ikke vet så mye om, og vi har derfor ikke klart å formidle til kvinner hvordan det faktisk er å jobbe her, sier FSN-direktør Welo.

Les også:

FSN Capital har blant annet hyret inn hodejeger Anna Stenberg og Women Executive Search for å finne flere kvinnelige kandidater. Om private equity sier hun:

– Dette er en bransje som er så ekstremt mannsdominert. De lykkes ikke i hele tatt med å tiltrekke seg kvinner, det er ikke så mange kvinner som ønsker å jobbe i disse kulturene, sier hun.

– Kvinner vil ikke jobbe der det kun finnes menn. De blir skeptiske, og spør seg hva de har å hente der, sier Stenberg.

Handler om mennesker

Morten Welo i FSN Capital tror at oppkjøpsfondet ville vært en attraktiv arbeidsplass for flere kvinner dersom de hadde vært flinkere til å kommunisere at det å jobbe i private equity i stor grad handler om å jobbe med mennesker.

– De fleste prosesser i næringslivet dreier seg om regneark og analyser til et visst punkt, deretter er relasjonskompetanse det viktigste. Det handler om å kunne kommunisere godt, lese situasjoner og mennesker, og å opptre slik at man får tillit, sier Welo.

Det er blant annet viktig når FSN Capital møter gründere og eiere av familiebedrifter selskapet vurderer å kjøpe eller investere i.

Siden i fjor sommer er tre av seks nyansatte i investeringsteamet i FSN kvinner. Seks av 12 styremedlemmer som er rekruttert det siste året er kvinner.

– Vi må snu hver stein for å finne kvinner, og ofte må vi også sende rekrutteringsbyråene ut døren for en runde til, sier Welo.(Vilkår)

– Jeg tror ikke det er menn som holder kvinner nede
Styreleder i Norgesgruppen Knut Hartvig Johannson deltok onsdag på rundebordskonferanse om mangelen på kvinnelige toppledere i næringslivet.
00:34
Publisert: