– Det mest motiverende for det brede lag av medarbeidere er ledere som er opptatt av den enkeltes innsats, utvikling og mestring. Ikke ledere som legger opp til rivalisering og intern konkurranse, sier førsteamanuensis Christina Nerstad ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Da opplever ansatte at lederen har mer tillit til dem, og dette gjør at de deler mer kunnskap med kolleger.

Det kommer frem i hennes nye forskningsstudie, som ble publisert 1. desember.

Helt siden Nerstad var ferdig med doktorgraden sin i 2012, har hun forsket på mestringsklima opp mot rivaliseringsklima på arbeidsplassen.

Basert på ulike studier hun har gjort opp gjennom årene, med totalt rundt 10.000 respondenter, er hun ikke i tvil om hva som er best:

I et arbeidsmiljø der mestring er viktigere enn konkurranse ser man større arbeidsglede, bedre prestasjoner, kreativitet og indre motivasjon. Den enkelte er også mer åpen for å dele kunnskap med kolleger og opplever større tillit fra lederen sin. Dette gjelder både for offentlig og privat sektor.

– Det er mer hensiktsmessig å motivere hver enkelt til å sammenligne prestasjonene sine med egne tidligere prestasjoner enn andres prestasjoner, sier Nerstad.

Juksing og uetisk oppførsel

Suksessfaktorene i et mestringsklima er at medarbeidere utvikler seg, søker nye utfordringer, investerer i egeninnsats og samarbeider. Selve prosessen mot målet er viktigere enn sluttresultatet, stikk i strid med et rivaliseringsklima der sluttresultatet betyr alt.

– De aller fleste arbeidsplasser har innslag av både mestringsklima og rivaliseringsklima. Det man må etterstrebe er å ha minst mulig grad av sistnevnte, for dette fører rett og slett ikke mye godt med seg. I et rivaliseringsklima er det større fare for juksing og uetisk oppførsel. Et slikt klima kan føre til at folk stjeler andres ideer og skjuler kunnskap for å fremme sitt eget ego, sier forskeren.

– Jaget etter bedre resultater kan sette kolleger opp mot hverandre. I et rivaliseringsklima handler alt om å være vinneren. Både vår og andres forskning tyder på at slike arbeidsmiljøer kan føre til prestasjonsangst, høy grad av utbrenthet og et ønske om å slutte i jobben. Selv i salgs- og finansbransjen tyder vår forskning på at man presterer bedre hvis man fokuserer mest på mestring, sier Nerstad, og viser blant annet til en studie fra USA, der forskere fulgte ansatte i to Wall Street-banker over tid.

– Arbeidsgiverne deres sa at de kunne «jobbe når de ville», men alle visste at det var en forventning om at de var på jobb nærmest døgnet rundt for å levere. Enkelte jobbet opp mot 120 timer i uken, folk pådro seg hjerteproblemer, diabetes - og prestasjonsjaget gikk på helsen løs. Det ble en selvdestruksjon, for de presterte ikke noe bedre selv om de jobbet knallhardt, sier Nerstad.

Gjennomsyret av få «enere» og mange tapere

Teamleder Tim Rosenkilde i omstillings- og rekrutteringsselskapet Impact har inntrykk av at miljøer som fokuserer kun på tall og resultater blir gjennomsyret av noen få «enere» og mange tapere.

– For dem som alltid er på pallen blir det en stimulerende arbeidsplass, mens flertallet som ikke lykkes føler på sin egen utilstrekkelighet, sier han.

– Deling av informasjon, kunder og oppgaver vil ofte være en utfordring når enkeltprestasjonene heies frem som det viktigste. Det blir rett og slett ikke rom for å tenke fellesskap, mener han.

Rosenkilde har tro på at en organisasjon som skal lykkes må skape et miljø hvor medarbeidere får jobbe mest mulig med oppgaver de trives med, og som de har en mulighet til å mestre.

– La ansatte få ta eierskap, og ikke bare få ansvaret. Skap et miljø hvor den enkelte selv gjerne styrer oppgavene i stor grad, uten at lederen detaljstyrer. La de ansatte få prøve seg, få lov til å erfare og eie prosessene i størst mulig grad, et miljø som heier frem engasjement og deltagelse, og hvor det å mislykkes også oppfattes som en del av læringen, råder han.

Legger organisasjonen til rette for et miljø hvor læring, deling, initiativ og fellesskap fremmes som viktige verdier for organisasjonen, ligger forholdene til rette for at flere medarbeidere blomstrer i jobben sin, påpeker han.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Østerriksk julerødvin til 140 kroner
Meinklang har laget en strålende og julematvennlig rødvin i 2016
00:55
Publisert: