DNs holdninger

Publisert: Oppdatert:

Det må legges karriere- og utviklingsplaner for de eldste arbeidstagerne på linje med de yngre, og de eldre arbeidstagerne må bli oppdatert på linje med de yngre, sier forfatteren.
Det må legges karriere- og utviklingsplaner for de eldste arbeidstagerne på linje med de yngre, og de eldre arbeidstagerne må bli oppdatert på linje med de yngre, sier forfatteren. (Foto: Istock)