I mai innrømmet Espresso House at «en rekke av våre ansatte» er rammet av omfattende lønnsproblemer. Enkelte fikk ingen lønn på flere måneder. Andre fikk for lite. Som DN har skrevet, skyldes dette blant annet at kaffebarkjeden benyttet feilaktig lave timesatser.

Norgessjef May Britt Østby har tatt sterk selvkritikk for lønnskaoset, som har skapt intern uro og fått flere ansatte til å gå i åpen konfrontasjon med ledelsen på intranettet.

Østby har også forsikret at det ikke har stått på viljen, men at feilaktige lønnsutbetalinger har vært et utilsiktet resultat av feil i systemene, feil i rutinene og menneskelig «kommunikasjonssvikt».

Nå kan DN fortelle om en annen årsak til at ansatte savner penger på konto: Daglige ledere ved kaffebarene, kalt «coffee shop managers», har slettet deler av arbeidsdagen deres fra timeregistreringen som går til lønnskjøring.

Ekssjef: Ble instruert

Espresso House er Norges største kaffebarkjede, med om lag 60 serveringssteder over hele landet. På vårparten i fjor fikk «Anne» stillingen som «coffee shop manager» for en av dem, på Vestlandet.

Hun reagerte tidlig på hvor langt kjeden var villig til å gå for å spare personalkostnader, sier hun til DN.

– Vi var underbemannet og overarbeidet, så det var ikke unormalt at ansatte jobbet ekstra for å rekke alt. Men jeg fikk beskjed om å kun godkjenne lønn for de oppsatte timene, sier «Anne».

Hun har bedt DN om å ikke sette hennes virkelige navn på trykk, for å unngå negative konsekvenser i yrkeslivet.

Espresso House-ansatte stempler seg inn når de kommer på jobb, og stempler seg ut når de går. Arbeidstiden registreres i en egen app som alle ansatte har tilgang til. Registrerte arbeidstimer sendes ikke automatisk til lønnsutbetaling, men skal først godkjennes av daglig leder.

Lederne gis også et annet verktøy i dette systemet. Der kan de redigere de registrerte klokkeslettene ansatte har vært på jobb.

Som fersk sjef med ansvar for timelister og godkjennelse av lønn, sier «Anne» at hun ved flere anledninger ble instruert om å slette deler av ansattes arbeidstid.

– Ubehagelig

– Jeg fikk beskjed om å kun godkjenne lønn for de oppsatte timene. Sluttet vakten klokken 16 og de stemplet seg ut en halvtime senere, fikk jeg beskjed om å fjerne dette i systemet. Det var ubehagelig, for jeg visste at de ansatte hadde jobbet beinhardt fra morgen til kveld, sier «Anne».

Hun har godkjent at Espresso House informeres om hennes identitet, for å kunne undersøke forholdene før de kommenterer saken.

DN har snakket med syv andre personer som har jobbet ved ulike Espresso House-kaffebarer i Norge, som alle forteller om ulønnet ekstraarbeid som følge av lederes timeredigering. DN har sett dokumentasjon på fjerning av innstemplet arbeidstid hos flere av dem.

En lignende praksis er tidligere avdekket i Sverige, der Espresso House har sitt hovedkontor.

Etter å ha blitt forelagt DNs opplysninger, svarer Espresso House at ansattes timeregistrering ikke godkjennes uten videre. Norgessjef May Britt Østby skriver i en epost:

– Dersom en medarbeider av ulike grunner ser behov for å jobbe utover oppsatt tid, skal dette godkjennes av en leder og forklares med kommentar i timeregistreringssystemet. Arbeidet tid skal altså utbetales i tråd med rutiner beskrevet i vår personalhåndbok.

Ansatte i Espresso House har i en serie saker fortalt om kaos med lønnsutbetalinger og skyhøyt sykefravær hos Norges største kaffekjede.
Ansatte i Espresso House har i en serie saker fortalt om kaos med lønnsutbetalinger og skyhøyt sykefravær hos Norges største kaffekjede. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Østby har ikke svart på direkte spørsmål fra DN om hvorvidt det stemmer at «coffee shop managers» får beskjed om å ikke godkjenne arbeid utover oppsatt timer.

Flere får godkjent

Ansatte ved andre Espresso House-kaffebarer forteller at det er stor forskjell mellom ulike ledere i kjeden. DN har også snakket med ansatte som har fått godkjent timene sine. Andre forteller om motstand, men at de har fått betalt for ekstraarbeid etter runder med diskusjoner og klager.

«Anne» sier hun trosset instruksen og godkjente ansattes timeregistrering. Hun kaller det urimelig å nekte ansatte lønn for arbeid hun så var nødvendig og reelt, særlig gitt kjedens omtalte utfordringer med underbemanning, høyt sykefravær og stort arbeidspress.

– Espresso House har en holdning om at du ikke skal gå fra jobb med mindre alt arbeid er ferdigstilt, samtidig som ekstraarbeid ikke skal godkjennes for å spare lønnskostnader. Det henger jo ikke på greip, sier hun.

Hennes egen kaffebar ble sterkt underbemannet etter at flere ansatte sluttet på rappen, forteller hun, hvorpå hun ble bekymret for at den resterende staben ble overarbeidet uten at den øvre ledelsen virket å bry seg.

– Beskjeden jeg fikk tilbake fra den ene distriktssjefen var at jeg egentlig burde være glad for at ansatte sluttet, fordi jeg måtte spare personalkostnader, sier «Anne». Hun reagerte også på at ansatte manglet grunnleggende opplæring, og at den øvre ledelsen var vanskelig å få tak i.

Trukket titusener for ferie

Etter fem uker i jobben var «Anne» utslitt, og 6. mai ble hun sykmeldt. Hun fikk raskt ny jobb, og sa opp lederjobben i Espresso House.

– Jeg hadde møtt veggen, og visste at jeg ikke kunne gå tilbake til dette. Jeg var nesten sint på meg selv, for jeg burde sett det komme, sier hun.

– Det er alltid trist å høre om medarbeidere som ikke har hatt en god opplevelse hos oss, svarer Norgessjefen i Espresso House etter å ha blitt forelagt påstandene.

– Vi har i dag omfattende opplæringsprogrammer, der nye ledere jobber tett med erfarne ledere i en lengre periode. Vi arbeider samtidig med å kontinuerlig forbedre våre opplæringsprogrammer og rutiner, sier hun.

Etter at «Anne» leverte inn sin oppsigelse mens hun var sykmeldt, opplevde hun selv problemer med å få utbetalt pengene hun hadde krav på.

Som daglig leder hadde hun en brutto månedslønn på 38.000 kroner, men for juni, måneden hun sluttet, fikk hun kun 1173 kroner inn på konto.

– Jeg klarer meg ikke på det. Jeg har hus, bil og to barn.

DN har sett kontoutskrift, lønnsslipper, sykemelding, timelister samt skriftlig dialog mellom henne og ledelsen.

Dokumentasjonen viser at Espresso House feilaktig oppførte henne på 15 dagers ulønnet ferie i deler av perioden hun var sykmeldt. Det førte til at hun fikk over 25.000 kroner for lite utbetalt.

Beklager sykepengerot

Eposter viser at «Anne» sendte flere henvendelser og purringer til både distriktssjef og lønnskontoret i Sverige om å få etterbetalt pengene. Det fikk hun til slutt, etter en epost der hun truet med å ta saken videre.

«Ja det har skjedd en feil, og det er helt tydelig. Og det er ikke noe jeg gjør. Jeg har ikke bedt lønn om å trekke deg i ferie. Vi rydder selvfølgelig opp i det», svarte distriktssjefen i en epost.

Selv om Espresso House i dag ikke skylder henne noe, husker «Anne» tilbake på sykepenge-rotet som spesielt vondt. Hun mener ledelsen aktivt spekulerte i at hun «ikke skulle orke å ta kampen mens jeg var sykmeldt og langt nede».

– Jeg synes det var utrolig ufint gjort. En slik feil skjer ikke av seg selv, sier «Anne».

Østby sier hun ikke kan gå detaljert inn på utbetalingsproblemene, men svarer at de etter egne undersøkelser «finner ikke at beskrivelsen stemmer», uten å utdype.

DN er kjent med at «Anne» ikke er alene om å oppleve rot med sykepenger.

En annen sykmeldt ansatt gikk flere måneder uten penger på konto, fordi Espresso House ikke hadde sendt inntektsmelding til Nav.

May Britt Østby beklager, og sier kjeden har endret sine rutiner for både lønnskjøring og inntektsmelding.

– Dette er en beklagelig sak der vi som arbeidsgiver har gjort feil. Vi har ansvaret for feilen som skjedde, og at det ikke ble rettet opp raskt nok. Vi er lei oss for konsekvensene dette fikk for medarbeideren og dette er en sak vi har lært av, skriver hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.