I en artikkel publisert av den svenske avisen Aftonbladet kommer det frem at ansatte i it-selskapet Evry, som blant annet leverer it-tjenester innenfor en rekke bransjer, kan ha manipulert arbeidsledighetstall som senere er blitt brukt av SCB, som tilsvarer det svenske SSB.

Avisen viser til en rekke anonyme ansatte i Evrys call-center, som alle tegner et bilde av å ha blitt presset av selskapet til å sende feilaktige tall.

Som en konsekvens må landets brutto nasjonalprodukt (bnp) nå regnes om – i sin helhet. Ifølge SCB-sjef for nasjonalregnskapene, Helena Kaplan, vil det trolig ikke bli dramatiske endringer i tallene, ettersom arbeidsledighetstallene først og fremst gir et bilde på offentlig ansattes arbeidstid i bnp-utregningen.

Må regne om bnp

I fjor ble halvparten av statistikkinnsamlingen som gjøres av SCB for å måle arbeidsløsheten, outsourcet til Evry.

– Det er helt klart at presset fra selskapet stimulerer til fusk, sier en ansatt Aftonbladet har snakket med.

I sitt svar til Aftonbladet skriver Evry følgende:

«Å jobbe med dags- og ukemål er en akseptert metode som brukes både av Evrys callsenter og andre aktører i bransjen. I visse perioder, for eksempel ved sykdom, kan det bli en større arbeidsbyrde enn normalt, akkurat som i arbeidslivet for øvrig. Dessuten finnes det muligheter for personer som presterer ekstra bra i ett prosjekt til å få et tilbud om å jobbe i de mer attraktive arbeidstidene».

– Alvorlig

Tidligere denne høsten stormet det også rundt SCB og Evry, da førstnevnte gikk ut og advarte mot feil i arbeidsledighetsstatistikken. Den gangen pekte de på en feil hos Evry, og sa de hadde levert «informasjon av for lav kvalitet».

I etterkant av avsløringen skriver Aftonbladet at generaldirektør for SCB, Joakim Stymne, er blitt kalt inn på teppet hos regjeringen for å forklare saken.

– Jeg synes det er alvorlig og jeg forutsetter at SCB retter opp dette, sier Sveriges sivilminister Lena Micko til avisen.

DN har stilt flere spørsmål til Evry, som henviser til en pressemelding lagt ut på sine nettsider. Der kommer det frem at Evry gjennomfører revisjon med en ekstern og nøytral tredjepart for å avdekke hvorvidt det finnes grunnlag for kritikken mot selskapet. Samtidig gjør Evry også en intern gjennomgang av saken.

– Hensikten med begge gjennomgangene er å få klarhet i vår datainnsamling og vår rapportering til kunden, sier Karin Schreil, leder for Evry Sverige.

I meldingen skriver Evry at «SCB og Evry er enige om at det finnes avvik i datainnsamlingen, men det er ikke klart i hvilken grad dette har påvirket estimatene i statistikken».

– Det har i media også fremkommet opplysninger om arbeidsforholdet ved vårt callsenter på Solna i Sverige. Vi har kollektivavtaler for samtlige ansatte i selskapet, dette gjelder også for våre medarbeidere ved callsenteret. Disse påstandene tar vi på største alvor, og har dermed utvidet oppdraget i den eksterne revisjonen til også å omfatte de interne arbeidsforholdene, sier Karin Schreil, leder for Evry Sverige.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.