De fire måtte før jul gå fra jobbene sine i forbindelse med nedbemanning, men de bestred oppsigelsene og krevde å få stå i stillingene sine til saken var avgjort. Oslo tingrett gir de fire medhold gjennom en midlertidig forføyning.

– De ansatte er tilfreds med å kunne gjeninntre i sine stillinger, sier Preben Haugmoen Mo fra advokatfirmaet Føyen, som representerer de fire.

E24 omtalte først denne saken i begynnelsen av januar, da åtte oppsagte ansatte vurderte å saksøke Facebook.

Ugyldige oppsigelser

De fire ansatte i Facebook Norway as mottok oppsigelsene 18. november i fjor. Men oppsigelsene oppfylte ikke lovens formkrav og Facebook sendte 28. november nye og likelydende oppsigelser til de fire. Feilene fra forrige oppsigelsesbrev var delvis rettet, men de inneholdt imidlertid ingen henvisning til saksøkernes rett til å fortsette i stillingene mens forhandlinger og eventuell tvist pågikk.

Etter et forhandlingsmøte mellom partenes advokater den 5. desember fremholdt de fire saksøkerne fortsatt at oppsigelsene fra 28. november ikke var gyldige, men i strid med arbeidsmiljølovens krav.

De fire aksepterte at gyldige oppsigelser var mottatt per epost den 5. desember.

Strid om fratredelsesdato

De fire har en oppsigelsestid på én måned, tellende fra begynnelsen av påfølgende måned etter at oppsigelsene mottas.

Facebook argumenterte med at oppsigelsene ble mottatt i november, og at oppsigelsestiden dermed utløp 31. desember. Den 4. januar 2023 mottok saksøkerne likelydende epost fra Facebook om at oppsigelsestiden var utløpt og at arbeidsforholdene var avsluttet. Saksøkerne ble samtidig utestengt fra Facebooks datasystemer.

Saksøkerne krevde da gjeninntreden i stillingene frem til 31. januar i år og argumenterte med at de gyldige oppsigelsene først ble mottatt den 5. desember. De fire saksøkernes hovedkrav i forføyningssaken var krav på å gjeninntre i stillingene ut oppsigelsestiden. Den klare hovedregelen er at en oppsagt arbeidstager har rett til å utføre arbeid i oppsigelsestiden.

Retten besluttet en forføyning den 18. januar der Facebook med umiddelbar virkning ble pålagt å la saksøkerne gjeninntre i sine stillinger hos Facebook, selv om det dreier seg om at de får jobbe i knapt to uker til. Facebook må videre betale sine egne og saksøkernes saksomkostninger på 70.000 kroner.

Beholder lønnen

Slutningen i tingretten betyr også at de fire beholder lønn og forsikringer i januar.

«Retten er oppmerksom på at den gjenværende oppsigelsestiden er relativt kort. Retten anser likevel at en førtidig utestengelse fra arbeidsforholdet kan medføre ulemper for saksøkerne, og viser til saksøkernes krav på lønn i oppsigelsestid, deres deltagelse i arbeidsgiverens forsikringsordninger mv.», heter det i slutningen fra tingretten.

Via advokat Even Næstvold i Arntzen de Besche formidler amerikanske Meta at slutningen fra tingretten betyr at oppsigelsene var lovlige.

«Slutningen sier ikke at oppsigelsene i Facebook Norway var ulovlige. Den utsetter kun oppsigelsesperioden til neste uke, og ble besluttet kun med argumentasjon fra den ene siden uten muligheter for oss å argumentere eller legge frem beviser. Siden slutningen kun gjelder en meget kort tidsperiode, vil vi vurdere om det er noen vits å be om en høring i saken», skriver Meta.

Facebook og morselskapet Meta varslet i november at 11.000 ansatte skal ut. Flere av de andre internasjonale teknologigigantene har også varslet betydelige nedbemanninger de siste ukene og månedene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.