– For meg var dette hyggelig lesning, sier Asbjørn Wikestad om den ferske kjennelsen fra Oslo tingrett i hans favør.

Han vant frem i retten og må ikke gi fra seg kontrollen over en Facebook-gruppe der han har fremmet krass kritikk mot nåværende ledelse i foreningen Wikestad selv ledet i en årrekke.

Full strid

Wikestad ledet Luftfartens Funksjonærforening (LFF) i 43 år frem til han ble pensjonist i 2015. LFF endret navn til fagforeningen Junit samme år.

Som pensjonist sto han bak Facebook-gruppen Junitvenner, hvor det ble fremført kraftig kritikk av etterfølgerne. Blant beskyldningene var at ny ledelse hadde kjørt foreningens økonomi i grøften. Wikestad har her blant annet vist til at Junit solgte lokaler sentralt i Oslo, angivelig på grunn av utlegg etter en tapt rettssak om oppsigelse av en medarbeider.

Det ble også kritisert at medlemstallet falt og at ny ledelse var inkompetente i sitt arbeid med å fremme foreningsmedlemmenes interesser.

Junit tok kraftig til motmæle mot Wikestads kritikk og trakk ham for retten med krav om kontroll, eventuelt sletting, av Facebook-gruppen.

Junit tapte

I retten var et hovedargument for midlertidig forføyning at Junit er et beskyttet varemerke og at Junitvenner er så likt at det skapte forvirring, særlig når den ble fremført av en mangeårig tidligere leder.

Dagens leder Torild Mjelstad sa kritikken i seg selv medførte økonomisk tap og fall i medlemstall.

– Vi måtte stadig drive brannslukking, og rykke ut for å dementere Wikestads påstander, sa hun under rettsforhandlingen.

Hun kalte flere av Wikestads påstander falske og stilte seg spørsmål om hva grunnen var til at han overhodet satte slike frem.

Junits krav ble imidlertid fullstendig avvist. Dommer Helge Johannessen finner det ikke godgjort at foreningen har de hovedkrav og sikringsgrunner loven krever for et slikt inngrep.

Det vises også til at kritikk av Junits virksomhet og økonomi er av en art som må tåles etter grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet. Derfor avvises kravet fullstendig. Wikestad tilkjennes også dekning av sine omkostninger.

Junits advokat Fredrik Lund Skyberg sier tirsdag at han ennå ikke har fått gjennomgått kjennelsen fra mandag med sin klient. Han kan derfor ikke kommentere nærmere om Junit vil ta videre skritt. Neste vil i så fall være å utfordre kjennelsen i lagmannsretten.(Vilkår)

Dette bør du se etter på boligvisning
Visste du at nesen er et av de beste verktøyene på boligvisning?
05:21
Publisert: