Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2.200 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 2.700 personer, ifølge en pressemelding.

Gjelder de fleste yrkesgrupper

– Den registrerte arbeidsledigheten har nå falt jevnt i over ett år, når vi korrigerer for sesongsvingninger. Ser vi på de siste tolv månedene, har januar hatt den største prosentvise nedgangen. Trenden med fallende ledighet gjelder alle fylker og de fleste yrkesgrupper, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I januar var det i gjennomsnitt 800 personer som hver virkedag registrerte seg som arbeidssøkere hos Nav.

Det er omkring 250 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste. Det betyr at om lag 5.000 til 6.000 færre personer melder seg som arbeidssøkere hos Nav i løpet av én måned enn det vi så rundt årsskiftet 2015/2016, opplyser Nav i meldingen.

«Understøtter sentralbankens syn»

Nedgangen i antall ledige var større enn ventet i januar, etter at nedgangen bremset litt opp i desember, ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Tallene tyder på at arbeidsmarkedet bedrer seg enda litt raskere enn vi og Norges Bank har lagt til grunn og understøtter sentralbankens syn om at renten kan heves mot slutten av året, påpeker makroøkonomen.

Hun mener dagens ledighetstall isolert sett kan bidra til å løfte rentebanen noe.

– Vi vil se an noen flere tall før vi endrer syn og tror fortsatt på en renteheving i mars 2019.

Gikk opp i akademiske yrker

Antallet helt ledige gikk ned i alle fylker i januar, justert for normale sesongvariasjoner. Telemark, Troms og Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen.

Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen bygge- og anleggsarbeid, industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag. Det var kun innen akademiske yrker at antall helt ledige gikk litt opp i januar.

Ved utgangen av januar var det registrert 71.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 16.400 sammenlignet med januar i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,2 prosent av arbeidsstyrken til 2,6 prosent.

Til sammen var 91.300 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav. Det er 17.200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,9 prosent i fjor.(Vilkår)