– Slik vi ser det er det ikke bare tariffstridig og ulovlig, men en trussel mot hele den norske modellen, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten fra Spekter i en pressemelding.

Hun skriver videre at det har vært en tung beslutning, men at arbeidsgiverforeningen nå har besluttet å stevne YS/Negotia for Arbeidsretten.

– Vi reagerer med vantro over Spekters iherdige forsøk på å stoppe en helt lovlig konflikt. Vi kan ikke se at vi har gjort noe annet i dette mellomoppgjøret enn mange andre har gjort tidligere, skriver forbundsleder Monica Paulsen i en epost til DN torsdag kveld.

Årsaken til konflikten er at Felleskjøpet Agri skifter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO. Da kan de ansatte miste rettigheter som full lønn ved sykdom og fødselspermisjon, gruppelivsforsikring og helligdagstillegg – noe som er blitt et tema under lønnsforhandlingene.

Derfor mener Spekter at streiken er i strid med arbeidsretten.

Som følge av streiken er det redusert drift i Norges største kraftfôrfabrikk.

«Bryter med fredsplikten»

Totalt 351 ansatte i Felleskjøpet Agri, organisert i Negotia, gikk til streik tirsdag 17. september etter brutte forhandlinger i mellomoppgjøret.

Under lønnsforhandlingene har Negotia fremmet krav om lønnsvekst på 12,5 prosent for sine ansatte. Underveis i forhandlingene er det imidlertid blitt klart at Negotia vil fravike kravet om 12,5 prosent, dersom de får beholde rettighetene når de skifter arbeidsgiverforening.

Det er dette Bratten og Spekter hevder er i strid med loven, ettersom et mellomoppgjør kun skal handle om lønn.

– For arbeidsgiversiden og bedriftene innebærer tariffsystemet at man forplikter seg for to og to år av gangen på å ikke endre for eksempel sykelønnsrettigheter eller arbeidstid. Grunnen til at arbeidsgiversiden aksepterer å binde seg til ikke å endre slike vilkår over perioder på to år av gangen, er at fagforeningene som motytelse bidrar med fredsplikt – altså ikke vil gå ut i streik på spørsmål som omhandler disse vilkårene, sier hun.

«En usikkerhet vi har satt en pris på»

Paulsen og Negotia er helt uenige i dette.

– Vi har ikke krevd noe annet enn kroner og øre i dette mellomoppgjøret. Riktignok representerer deler av kravet vårt en kompensasjon for at rettighetene våre ikke sikres ved overgang til NHO, skriver hun til DN.

– Eller sagt på en annen måte: Det at vi kan miste goder er en usikkerhet vi har satt en prislapp på.

Det gir en ramme på 11,5 prosent ifølge Paulsen. Hun understreker at streiken og forhandlingene går ut på at medlemmene til Negotia skal få beholde rettigheter de har brukt flere år på å opparbeide seg, og som Paulsen mener ikke behøver å koste bedriften en krone.

– Medlemmene våre nekter å få redusert lønnen sin bare fordi arbeidsgiver bytter organisasjon. Jeg mener det er mye farligere for den norske modellen at arbeidsgiver går fra en arbeidsgiverorganisasjon til en annen bare for å nulle ut opparbeide rettigheter og dermed spare penger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.