Antall registrerte arbeidsledige falt med 100 personer i oktober sammenlignet med måneden før. Det viser ferske tall fra Nav. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, utviklet seg flatt. Dermed er det et lite fall i arbeidsledigheten.

– Etter en klar nedgang i arbeidsledige de første månedene i år, har det siden mai vært mindre endringer. Ser vi de siste seks månedene under ett, har det bare være en liten nedgang i arbeidsledigheten. Regnet i prosent av arbeidsstyrken, har arbeidsledigeten holdt seg relativt stabil på et lavt nivå gjennom hele året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Arbeidsledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Den registrerte ujusterte arbeidsledigheten ventes å være på 2,1 prosent av arbeidsstyrken for oktober. Det fremgår av estimater TDN Direkt har hentet inn blant fem økonomer. Dette var altså som forventet.

Arbeidsløse i prosent av arbeidsstyrken har ikke vært så lavt på over ti år, melder Nav.

Ved utgangen av oktober var det registrert 59 500 helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer en nedgang på 5400 personer sammenlignet med oktober for ett år siden.

NAV-tallene kommer hver måned, og er en av to indikatorer på ledigheten i Norge. Forrige uke la SSB frem ledighetstall gjennom AKU-undersøkelsen. Den sesongjusterte arbeidsledigheten i august lå på 3,7 prosent, tilsvarende 106.000 arbeidsledige, viste den ferske arbeidskraftundersøkelse. Ved forrige rapport var ledighetstallene på 3,8 prosent. Disse tallene inkluderer også arbeidsløse som ikke er registeret hos Nav. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.