Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg per 1. mai 2019 på 9.200 kroner på alle trinn i lønnsregulativet for finans. Lønnsrammen er på linje med øvrige oppgjør.

– Dette er det beste generelle tillegget våre medlemmer har fått på mange år. Det er vi fornøyd med, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

– Et likt kronebeløp slår spesielt godt ut for dem som er lavest lønnet. Blant disse er det et flertall kvinner, sier han.

Arbeidsgiversiden er også tilfreds.

– Dette er i tråd med frontfagsrammen på 3,2 prosent, noe vi er fornøyd med, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Nå er det klart for lokale forhandlinger i bedriftene.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. De gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Nå forventer vi at ledelsen i bedriftene legger til rette for gode lokale oppgjør, sier Hellman.

Han viser til at det er konkurranse om arbeidskraft på tvers av mange næringer og at gode lønnstillegg bør vektlegges i de oppgjørene som gjennomføres i bedriftene.

Finansforbundet har 32.000 medlemmer i finans og IT. Forbundet er tilsluttet YS.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.