– Et tankeløst forslag!

Det sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman om Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny finansavtalelov, der det heter at kun virksomheter som ikke selv formidler finansielle produkter skal kunne benytte yrkestittelen finansrådgiver.

Blir forslaget vedtatt vil for eksempel bank- og forsikringsansatte som i dag kan kalle seg autoriserte finansrådgivere, ikke lenger kunne bruke tittelen.