– Finansbransjen kommer fra en kultur hvor «selger»- og «rådgiver»-rollene har vært sammenblandet. I andre bransjer har man fått ryddet opp i dette for lenge siden. Derfor er det positivt om myndighetene nå bidrar til å klargjøre rollene. Dette må være glassklart, sier administrerende direktør Øystein Bø i Formuesforvaltning, som er Norges største privateide og uavhengige rådgivnings- og forvaltningsselskap.

Selskapet har ansvaret for cirka 72 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner.

Mandag skrev DN at Finansforbundet reagerer på forslag til en ny lov som vil frata 6000 autoriserte finansielle rådgivere tittelen.

«Rydder ikke opp i forbrukernes forvirring»

Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman kalte forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet «tankeløst».

Blir forslaget vedtatt vil for eksempel bank- og forsikringsansatte som i dag kan kalle seg autoriserte finansrådgivere, ikke lenger kunne bruke tittelen. I stedet foreslås det at jobben disse gjør omtales som kundeveiledning, kjøps- eller salgshjelp.

Frittstående rådgivere som ikke er tilknyttet virksomheter med rett til å selge finansprodukter, vil imidlertid kunne kalle seg finansrådgivere.

– Dette straffer dem som har tatt utdannelse og sender kundene rett i armene på useriøse cowboyer, sa Hellman til DN.

Finansnæringen, med bankene i front, etablerte i 2009 Autorisasjonsordningen for finansrådgivere.

– Isolert sett har dette vært positivt, og kompetanse er viktig. Dette tiltaket rydder likevel ikke opp i forbrukernes forvirring om hvilke aktører i finansbransjen som er «selgere» og hvilke som er «rådgivere». Tvert imot kan man si at dette kompetansetiltaket er et forsøk på å avlede behovet for nettopp denne oppklaringen i rollen, sier Øystein Bø i Formuesforvaltning.

Frykter ikke at flere vil bli lurt

– Kunden må enkelt kunne identifisere og forstå om han eller hun står overfor en rådgiver eller en selger. Dersom kundene betaler for en tjeneste eksplisitt, ja da ligger det til rette for at kunden kan forvente å få råd hvor det er fokus på kundens interesse først. Selskapet/rådgiveren har ingen egen økonomisk interesse som kommer fra produktene det gis råd om, forklarer han.

Øystein Bø er ikke redd for at flere forbrukere vil bli lurt hvis reglene for hvem som kan kalle seg finansrådgiver endres:

– Tydelige definerte roller fra myndighetene som blir gjort kjent for forbrukerne vil gjøre det vanskeligere å gi «råd» på feil premisser, sier han.

«Direkte misledende»

Arbeidende styreleder Tore Malme i det uavhengige verdipapirforetaket Forvaltningshuset er enig:

– At cowboyer uten konsesjon kan kalle seg finansrådgivere er problemet, ikke at ansatte i banker og forsikringsselskaper mister retten til det når de selger egne produkter. Skillet kom i MiFID II. Finansforetak som yter investeringsrådgivning må velge om dette skjer på avhengig eller uavhengig basis. Kunden må informeres om valget og hvem som betaler hvem, sier han.

– At finansavtaleloven prøver å rydde opp her er bra, men med mindre finansrådgiver blir en beskyttet tittel vil det alltid være vanskelig å avskilte de useriøse. Den tittelen bør være forbeholdt finansrådgivere som yter investeringsrådgivning på uavhengig grunnlag, legger han til.

Tore Malme, arbeidende styreleder i Forvaltningshuset.
Tore Malme, arbeidende styreleder i Forvaltningshuset. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Forvaltningshuset mener det er direkte misledende at selgere i banker som stort sett selger egne produkter kan kalle seg rådgivere bare fordi de har tatt faglig opplæring.

– Da burde man i stedet bruke «Autorisert selger» som tittel, sier Malme.

Han peker på at Forvaltningshuset oppfyller kravene for å kunne kalle seg uavhengig investeringsrådgiver under de nye MiFID II-reglene, det samme er blant annet Formuesforvaltning. Dette innebærer at kunden er og skal alltid være eneste oppdragsgiver.

– Det er dette som burde være førende for hvilken tittel man kan bruke mot kunder, sier Tore Malme.

«Skjuler rent salg bak fin tittel»

Også Connectum er blant de uavhengige rådgivningsfirmaene med konsesjon fra Finanstilsynet i Norge og har tilbudt uavhengig investeringsrådgivning i 16 år.

– Poenget med regelendringen er å sikre at folk ikke blir lurt. Dagens godkjenningsordning (autorisert finansiell rådgiver, red.anm.) sikrer et minimum kompetansenivå på bankansatte, men er forvirrende for forbrukere og har aldri hindret såkalte «rådgivere» fra banker i å skjule rent salg bak den fine tittelen rådgiver, sier founding partner Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

– Den som formidler egne produkter er selger, ikke rådgiver, og har dermed egeninteresse i å selge fra eget varelager fremfor annet. Det handler om hvilken ende man begynner i. Å skulle begynne med å skulle få omsetning på egne produkter, er å begynne i feil ende. Enkelt og greit, sier han.

«Kritikken henger ikke på greip»

Leder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet mener at kritikken fra rådgivningsselskapene ikke henger på greip:

– Finansnæringen valgte å sette alle rådgivere på skolebenken for å sikre at lovverk, regulering, ansvar og kundens interesser er ivaretatt. Spørsmålet blir ikke da om glassklarhet knyttes til hvem som er hvem, men når du er hva. Kunde Iversen har valgt sin bank. Der får hun rådgivning for å kartlegge kunnskap, risikoforståelse, økonomiske behov på kort og lang sikt osv. Når hun har etablert et godt kunnskapsnivå om sin økonomi, kan hun gjøre sine investeringer. Da velger hun selv sin bank eller andre ytere av finansielle produkter, forklarer han.

– Kritikken om at rådgiveren er en fordekt selger henger ikke på greip. Rådgiveren blir selger når Iversen ønsker å få innsikt i et produkt og eventuelt kjøpe. Iversen har valgt sin bank og dermed også en leverandør. Det er da glassklart for meg at rådgiver blir selger når Iversen ønsker det, sier Hellman.

Justis- og beredskapsdepartementet ser nå på høringssvarene og kommer med et forslag til Stortinget i løpet av høsten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Fikk nok av å se «glattceller bli solgt over takst» – dro på visning i flytende bolig
– Kan fungere som dame- eller herremagnet, sier Ivar Fredrik Mølmen (28).
01:47
Publisert: