Gjennomsnittlig ønsket avgangsalder blant de yrkesaktive er nå 66,2 år. Dette er en betydelig økning fra 65 år i 2014, og for ti år siden var ønsket avgangsalder 62 år, viser Norsk Seniorpolitisk Barometer.

29 prosent sier de kunne tenke seg å jobbe til de er 70 år eller eldre. Ifjor svarte 23 prosent det samme.

- Dette er gode nyheter. Både samfunnet og arbeidsgiverne er tjent med at eldre ønsker å fortsette lengre i jobb. Seniorene gleder seg mest av alle til å gå på jobb, og de har viktig kompetanse og erfaring å bidra med. Dessverre viser undersøkelsen at arbeidsgiverne er mindre positive til seniorene enn tidligere, sier Kari Østerud, direktør i Senter for Seniorpolitikk.

30 milliarder

Arbeidstakerne sa ifjor at de ønsket å gå av med pensjon når de fyller 65 år. I år sier de at de ønsker å være i jobb til de er 66,2 år.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at eldre fortsetter ett år lengre i arbeid, tilsvarer om lag 30.000 årsverk og rundt 30 milliarder kroner i økt verdiskapning, ifølge Senter for seniorpolitikk.

- 30 milliarder kroner er det dobbelte av hva Norge bruker på politi og påtalemyndighet hvert år. Også i tider med større usikkerhet og omstilling, er det viktig å huske at yrkesaktive seniorer bidrar til finansiering av velferdssamfunnet, sier Østerud.

Minst populære

Undersøkelsen viser imidlertid at eldre arbeidstakere taper noe popularitet blant ledere.

På spørsmål om hvem ledere kan like meget eller ganske godt å ansette faller eldre arbeidstakere og seniorer.

Av alle aldersgrupper er eldre arbeidstakere de minst populære, og andelen som vil like å ansette disse har falt fra 63 prosent til 53 prosent i løpet av de siste to årene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.