Forsker om det norske trygdesystemet: – Systemet inviterer til å fokusere på diagnosene

Sysselsettingsutvalget kom i 2019 frem til at det for unge under 25 år kan lønne seg å motta trygd. Økonomer mener dagens ordning bidrar til diagnostisering og medikalisering.

Publisert: Oppdatert:

Fra venstre seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret, førsteamanuensis Astrid L. Grasdal ved Universitetet i Bergen og professor Astrid Kunze ved Norges Handelshøyskole (NHH).
Fra venstre seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret, førsteamanuensis Astrid L. Grasdal ved Universitetet i Bergen og professor Astrid Kunze ved Norges Handelshøyskole (NHH). (Foto: Per Ståle Bugjerde)