– For Forsvaret er det å være eller ikke være hvis man ikke får tak i de beste, sier internasjonal Vipps-sjef og tidligere Telenor-topp Berit Svendsen.

Forsvaret greier ikke å rekruttere og holde på nok av de skarpe hodene. Nå har Svendsen fått i oppgave å lede utvalget som skal finne ut hvordan de skal bli bedre – og hvordan de skal øke kvinneandelen.

– Erna Solberg pleier å si til meg: Du må ikke bli overrasket, Frank, over at du får et bedre resultat når du har hele intelligensen til stede i en prosess. Hun har jo utallige ganger bevist at det stemmer.

Det sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) lattermildt. Han har slått seg ned på en benk midt i Arendal sentrum sammen med Svendsen.

Vil bruke Svendsens erfaringer

Utvalget Svendsen skal lede har fått i oppgave å finne ut hvordan Forsvaret kan bli bedre på å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse.

I Forsvarsdepartementets mandat til utvalget blir det trukket frem at samfunnet i økende grad etterspør høyt utdannet arbeidskraft, mens etterspørselen etter folk med lave kvalifikasjoner går ned.

«Når vi samtidig vet at andelen kvinner med høyere utdannelse øker på bekostning av menn har særlig Forsvaret et problem.», står det videre i mandatet.

Svendsens erfaring med å rekruttere flere kvinner i lederstillinger var en av grunnene til at hun ble valgt til utvalgslederjobben, forteller Bakke-Jensen.

I 2018 var kvinneandelen i forsvaret 13 prosent. Målet er få den opp til 30 prosent. Forsvarsdepartementet har ingen klar tidsfrist for når målet skal være nådd.

– Kvinner tenker ofte lenger frem i tid enn menn når de planlegger karrieren. Vi må greie å vise frem at en karriere i Forsvaret er attraktivt for begge kjønn, sier han.

Svendsen mener erfaringen DNB har med rekruttering kan gi god inspirasjon til utvalget.

– De har sett at det fungerer å alltid løfte frem både en mannlig og en kvinnelig kandidat når man skal besette en lederstilling, for eksempel, sier Svendsen.

– Bør være attraktive

Utover å øke kvinneandelen, skal utvalget også vurdere hvordan Forsvaret må rekruttere de beste til å løse nye utfordringer de står overfor.

– Mangfold handler ikke bare om kjønn. For å svare på dagens og fremtidens utfordringer må Forsvaret rekruttere, utvikle og beholde de best egnede – og disse må til sammen utgjøre et mangfold av kompetanse, sier Bakke-Jensen.

– Det skjer enormt mye på digitale felt, og man trenger ny kompetanse. Det er noe næringslivet har jobbet med i mange år allerede. All ære til Forsvaret for at de ser til næringslivet for hjelp i denne omstillingen, sier Svendsen.

Både Svendsen og Bakke-Jensen peker på cybersikkerhet som et av feltene der det trengs mer kompetanse, og der konkurransen om de beste hodene er stor.

– Men Forsvaret er en bauta i Norge, så de bør være en attraktiv arbeidsplass. De må bare gjøre det kjent at det finnes spennende jobber på forskjellige områder hos dem, sier Svendsen.

Utover leder Berit Svendsen består utvalget av administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd, områdedirektør Christian Chramer i NHO, oberst Terje Hanssen i Forsvaret, administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, HR-direktør Øystein Bakken i Telenor og HR-direktør Marie Nathalie Kathleen Offman Mathiesen i Grieg Gruppen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.