Rapporten fra Svendsen-utvalget har tittelen «Økt evne til å kombinere menneske og teknologi: Veier mot et høyteknologisk forsvar».

Bakgrunnen er at trusselbildet har endret seg og at teknologi gjør at stats- og samfunnssikkerhet glir mer over i hverandre. Forsvaret må tenke nytt rundt rekruttering for å tiltrekke seg den kompetansen som trengs i fremtiden, forteller forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Vi trenger mindre muskler og mer hode. På mange måter er dette nerdenes revansj, sier Bakke-Jensen.

Det såkalte Svendsen-utvalget ble satt ned i august 2019 med oppgave om å finne ut av hvordan Forsvaret kan bli bedre på å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse.

Traineeprogrammer

En rød tråd i rapporten er at måten Forsvaret i dag rekrutterer på ikke egner seg for å sikre fremtidens kompetansebehov. Det trengs kompetanse innen cybersikkerhet og teknologi for å bygge et høyteknologisk forsvar – og det oppnås ikke med dagens virkemidler som førstegangstjeneste og verneplikt, som først og fremst er rettet mot «grønn tjeneste».

– Vi mener at Forsvaret bør teste nye måter å selektere på og finne ungdommer som er interessert i cyber og ikt – som er gamerne – og ha dem inn på førstegangstjeneste, sier Svendsen.

Hun forteller at de ser for seg at unge som er ferdigutdannet innen ikt, og som ikke har avtjent verneplikten, kan bli kalt inn av Forsvaret for å gjennomføre denne. Utvalget ønsker også at det skal opprettes traineeprogrammer for nyutdannede slik mange bedrifter har.

Sivile lederstillinger

Svendsen mener at Forsvaret må starte med å gjøre endringer i toppen for å skape et større mangfold av kompetanse. Et av utvalgets forslag til tiltak er å opprette tre nye sivile lederstillinger i Forsvarsledelsen: teknologiansvarlig, HR-ansvarlig og økonomiansvarlig.

– Sivilisering handler om å øke mangfoldet hurtig – det er ikke et mål i seg selv, men vi mener det er nødvendig nå, sier Svendsen og legger til at de tre sivile stillingene også bør kopieres lenger ned i systemet i Forsvaret.

Forsvarsministeren omtaler forslaget som «spenstig».

– Jeg tror at det er veldig lurt. Målet om skape større mangfold er et vanskelig mål hvis du skal begrense hvem du skal rekruttere, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren og Berit Svendsen prøver å overholde reglene om sosial distanse når DN møter dem på Grev Wedels plass.
Forsvarsministeren og Berit Svendsen prøver å overholde reglene om sosial distanse når DN møter dem på Grev Wedels plass. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

Ønsker økt mangfold

Svendsen-utvalget legger vekt på at Forsvaret må gjøre mer for å øke mangfoldet innad. Å få inn ufaglærte til førstegangstjeneste og utdannelse i Forsvaret har ikke gitt mye mangfold, ifølge Svendsen.

– Det er blitt et selvforsterkende system som ikke sikrer mangfold, sier Svendsen.

Regjeringen besluttet i 2019 en målsetning om 30 prosent av begge kjønn i den grunnleggende offisersutdannelsen og befalsutdannelsen. Etter inntak til krigsskolene høsten 2019 var kvinneandelen blant kadettene på om lag 23 prosent, mot om lag 16 prosent i 2018.

– Hvis du ser på førstegangstjenesten er det 29 prosent kvinner inne. Utfordringen er at de slutter, sier Svendsen.

Utvalget tror at en bredere førstegangstjeneste som også appellerer ut over dem som ønsker «grønn tjeneste» vil kunne øke kvinneandelen.

– Det må være et mål på lang sikt å ha over 30 prosent kvinner, sier Svendsen og omtaler det som en kritisk masse.

På spørsmål om hva Forsvaret eventuelt bør velge bort, svarer forsvarsministeren at «omstilling ikke handler om å velge bort noe, men å velge det vi trenger».

Han drar en analogi til da man gikk bort fra hester i Forsvaret.

– Vi har ikke hester lenger i Forsvaret, det er en grunn til det. Det handler ikke om at man satt ned et utvalg som fant ut at man skulle velge bort hester, men at man fant ut at noe som ruller på hjul og belter var bedre. Sånn er det også med den teknologiske utviklingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.