Alle norske – og europeiske selskaper og offentlige instanser – har jobbet på spreng for å få sin virksomhet GDPR-klar til fristen EU har satt- 25. mai. Nå kan de puste litt lettere. Ifølge rett24.no blir innføringen utsatt til 1. juli for EØS-landene.

Den nye loven for personvern vil få store konsekvenser for alle offentlige og private norske bedrifter og stille større krav og ansvar i forhold til hvordan virksomheten samler inn, behandler og sletter personopplysninger.

Et avgjørende ledd i å få det nye lovverket på plass, er at GDPR-forordningen innlemmes i EØS-avtalen, ifølge rett24.no. Det er i dette leddet det er blitt forsinkelse.

Møtet i EØS-komiteen, som skal behandle forordningen, er satt til 1. juni. EØS-landet, Liechtenstein, har i sine nasjonale lover en bestemmelse som sier at landets innbyggere har én måneds frist på å kreve folkeavstemning. Dermed kan ikke forordningen innføres før 1. juli i EØS-landene, selv om den trår i kraft 25. mai i EU-landene. (Vilkår)

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente
Øistein Gamst Sandlie i Nordea gir deg de vanligste spørsmålene om fastrente, og svarene som hører til
00:52
Publisert: