Det ble startet 35.822 personlig eide foretak og 25.793 aksjeselskap, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Over halvparten av etablererne var i aldersgruppen 25-44 år med videregående skole som høyeste fullførte utdanning. Den gjennomsnittlige kvinnelige gründeren var noe yngre enn den mannlige, men med en høyere formalkompetanse. Dette er en trend som har vedvart siden statistikken ble opprettet i 2002, skriver SSB.

Flest av dem som startet for seg selv, gjorde det innen kategorien faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. På andreplass etter konsulentene kom praktikerne i bygg- og anleggsbransjen, fulgt av gründere innen varehandel og reparasjon av motorvogner.

For personlig eide foretak som var i sitt femte driftsår i 2014, viste det seg at nær 70 prosent av de mannlige etablererne opplevde omsetningsvekst i sine foretak, mens 57, 8 prosent av kvinnene kunne si det samme.(Vilkår)