Havnearbeiderne tapte i striden mot selskapet Holship. Høyesterett mener Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip.

Spørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var om bestemmelser i EØS-avtalen måtte vike for Grunnlovens paragraf om organisasjonsfrihet.

Under dissens, med ti dommere mot sju, kom Høyesterett til at boikotten som Transportarbeiderforbundet har varslet overfor det selskapet Holship, er i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Dommen vil derfor ha ringvirkning for alle havner i Norge som drives etter det samme lovverket.

Siden 5. april 2013 har Holship vært boikottet av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som står hardt på for at Holship skal inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere.

NTF vant fram både i tingretten og lagmannsretten. 

– Tilbake til løsarbeidersamfunn

– Vi er fryktelig skuffet. Dette kan medføre at vi går tilbake til løsarbeidersamfunnet og sosial dumping ved norske havner, sier leder Lars M. Johnsen i Transportarbeiderforbundet til NTB.

Forbundet vil ikke gi opp kampen. Med bistand fra LO har de allerede startet arbeidet med å vurdere hvilke spor de kan følge videre.

Johnsen mener regjering og Storting må endre loven i lys av dommen. Han viser til at Norge har forpliktelser overfor havnearbeiderne gjennom den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

– Den forpliktelsen ligger på staten. Når den ikke kan ivaretas gjennom en tariffavtale, må det forankres på en annen måte, for eksempel ved å endre lov eller forskrift, sier han.

Transportarbeiderforbundet vurderer også å ta videre rettslige skritt internasjonalt. Enten ved å gå til EFTAs overvåkingsorgan ESA eller til Menneskerettighetsdomstolen.

Ringvirkninger

Saken ble håndtert av Høyesterett i plenum fordi det dreide seg om hvorvidt EØS-reglene måtte vike for Grunnlovens paragraf om organisasjonsrett.

Dommen vil derfor ha ringvirkninger for alle havner i Norge som drives etter samme lovverk.

Flertallet i Høyesterett kom til at selv om boikottens overordnede mål er å ivareta arbeidstakernes interesser, er det primære formålet å hindre Holship å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet i Drammen.

Holship sier via sin advokat Nicolay Skarning at de er lettet over avgjørelsen.

– Resultatet vil gi oss åpne, gode og effektive havner, hvor blant annet Norsk Transportarbeiderforbund fortsatt vil ha en sentral rolle, sier han.

Selskapet har fått støtte fra Bedriftsforbundet, som kaller dommen en stor seier.

– Nå er det slutt på havnemonopolet og starten på mer effektive norske havner, sier administrerende direktør Olaf Thommessen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skodas smarte løsning
Skoda Kodiaq kommer til Norge i mars. Sjekk den nye smarte løsningen for å unngå å skrape opp bilen ved siden av.
00:26
Publisert:
Se trailer: «Perfekte fremmede»
02:03
Publisert: