Rikslønnsnemndas leder Dag Nafstad oppfordret sist torsdag Spekter og Legeforeningen ved Akademikerne til å forsøke å komme til enighet før Rikslønnsnemnda trer sammen kommende torsdag.

Legeforeningens president Marit Hermansen bekrefter at det nå er «forhandlinger» som pågår, med sikte på å finne en løsning før torsdag.

Det bekrefter også Spekters kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen.

Før helgen presiserte partene at de var i «kontakt», ikke i forhandlinger.

Hermansen vil ikke svare på spørsmål om hvilke tilbud som foreligger fra Spekter – eller i hvilken grad Spekter imøtekommer legenes krav. Heller ikke Larsen vil si noe om krav og tilbud.

– Tror du på en forhandlingsløsning nå, før torsdag?

– Det vil være det beste for å få ro i sykehusene, og for alle parter, at vi finner en løsning, sier Hermansen.

Spesiell sak

– Dette er en veldig spesiell sak, sier Rikslønnsnemndas leder, lagmann Dag Nafstad.

Årsaken til at han har oppfordret partene å søke å finne en løsning før torsdag, er situasjonen Rikslønnsnemnda og partene har kommet i etter Arbeidsrettens dom sist høst.

Arbeidsretten sa at Rikslønnsnemnda ikke hadde fullmakt til å videreføre de omfattende unntakene legene har fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelse, uten at arbeidstagerne selv gikk med på det.

Sykehusene er i dag avhengige av at legene jobber langt ut over Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Både Spekter og Legeforeningen ønsker å opprettholde unntakene, men de er uenige om styringsretten over arbeidsplanene.

Legeforeningen mener Arbeidsretten ga dem en vetorett på unntakene, mens Spekter skriver i sitt prosesskrift at da må de også ha veto. Slik truer de hverandre med å si nei til noe begge vil ha, fordi de kjemper om styringsretten over arbeidstiden.

Tre måneders levetid

– Partene er oppfordret til å forhandle om en løsning, i og med at det nå er tvist om hvilke muligheter nemnden har til å finne en løsning. Så det vil være til alles fordel om partene selv kom til en løsning, sier Nafstad.

Riklønnsnemdas leder sier han ikke kan svare på om det bare er legene som har vetorett på unntakene, eller om begge parter har det, fordi dette er del av tvisten. Men om hvorfor saken er spesiell, sier han:

– Hovedgrunnlaget for tvisten under lønnsoppgjøret 2016 var jo en uenighet om innholdet i unntaksbestemmelsene. Når nemnden nå skal løse tvisten igjen, har Arbeidsretten tatt utgangspunkt i at unntak må avtales mellom partene, og at nemnden må ha en tilstrekkelig klar hjemmel for selv å fastsette unntak. Det blir en veldig spesiell situasjon.

Nafstad sier at partene i teorien kan løse konflikten selv helt frem til Rikslønnsnemnda eventuelt avsier sin kjennelse.

– Men det er klart fordelaktig om de kommer frem til enighet innen torsdag, sier han.

Det mener også Marit Hermansen i Legeforeningen.

Dersom partene endelig blir enige om 2016-oppgjøret, kan de signere en tariffavtale som har utløp tre måneder senere – 30. april.

Så er det nytt hovedoppgjør. (Vilkår)

Se hvorfor Demokratene kaller budsjettkrisen «The Trump shutdown»
Senator Chuck Schumer gir nå Donald Trump skylden for at mange offentlige tjenester må stenges ned.
01:47
Publisert: