I en pressemelding fra Slottet heter det at Osnes trekker seg på bakgrunn av brudd på Hoffets interne retningslinjer. Bruddet på retningslinjene ble avdekket ved en intern gjennomgang.

– Tillitsbruddet er alvorlig, og derfor har jeg akseptert hans umiddelbare fratreden. Det kongelige hoff vil som en konsekvens av funnene i den interne undersøkelsen, gjøre en vurdering av omfang og fullmakt i stilling som slottsforvalter, sier hoffsjef Gry Mølleskog i en pressemelding.

Dagbladet får bekreftet av Hoffet at den interne gjennomgangen ble igangsatt etter at Dagbladet i forrige uke sendte en rekke spørsmål om byggearbeider og et av de seneste årenes prosjekter i Slottsparken. Dagbladet stilte også flere spørsmål om pengebruken på prosjektet.

– Utover det ønsker ikke Slottet å kommentere saken, opplyser kommunikasjonssjef Ole-Edvard Wold-Reitan til Dagbladet.

Spørsmålene som opprinnelig ble stilt, er ikke besvart av Hoffet. Det er uklart hvilke interne retningslinjer Slottet mener Ragnar Osnes skal ha brutt.(Vilkår)

Se trailer: «Deep State»
01:30
Publisert: