Den bitre, tre år lange havnekonflikten flytter nå inn i Høyesterett.

– Dette blir den store saken innenfor arbeidsrettsområdet på sikkert ti år fordi det er kommet opp så mange helt sentrale spørsmål om foreningsfrihet og EØS-avtalen, sier advokat Nicolay Skarning til NTB.

Han er prosessfullmektig for Holship Norge i høyesterettsbehandlingen av den bitre havnekonflikten som starter tirsdag. Siden 5. april 2013 har selskapet vært boikottet av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som står hardt på for at Holship skal inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere.

Anerkjente boikott

NTF har vunnet fram både i tingretten og lagmannsretten. For dem handler behandlingen i Høyesterett om viktige prinsipper.

– For oss handler dette om at Høyesterett skal anerkjenne boikott som et lovlig middel i kampen for tariffavtale, sier 1. nestleder i NTF, Terje Samuelsen til NTB.

EFTA-dom

Men motparten vil ikke begrense Høyesteretts behandling til dette spørsmålet. Arbeidsgiverne har meldt saken inn for ESA, og Høyesterett har i sine forberedelser bedt om en vurdering fra EFTA-domstolen.

EFTA-domstolens vurderinger går ikke i havnearbeidernes favør. I en dom fra 16. april slår EFTA-domstolen fast at boikott for å presse fram tilslutning til en tariffavtale er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om etableringsfrihet for næringsvirksomhet.

Staten støttet sjauerne

Under denne rettssaken stilte regjeringsadvokaten seg bak bryggesjauerne og Norges Transportarbeiderforbund i kravet om at boikott skal være et lovlig middel i kampen om tilslutning til tariffavtaler.

– Statens rolle er vanskelig å forstå for Holship og Bedriftsforbundet, særlig fordi den tilsynelatende er i strid med regjeringsplattformen om et konkurransedyktig næringsliv, skriver Holship-advokat Nicolay Skarning i et leserinnlegg i kommende utgave av fagbladet Juristkontakt.

LO mobiliserer

Dommen i EFTA-domstolen har på sin side fått alarmklokkene til å ringe i LO. De bringer den ferske grunnlovsparagrafen om organisasjonsfrihet inn for Høyesterett.

Det er derfor 20 dommere i plenum skal behandle saken. De må ta stilling til om EØS-avtalen er i strid med Grunnlovens paragraf 101.

LO er partshjelper for Norsk Transportarbeiderforbund og vil i Høyesterett bidra til å hevde at Grunnloven verner boikott som et sentralt arbeidskampmiddel. De vil også hevde at ILO-konvensjon 137 om sosiale følger av metoder for godsbehandling i havner uansett står over norsk lov.

NHO på banen

NTF-nestleder Teje Samuelsen sier seg overrasket over at NHO melder seg på bataljen i Høyesterett med å opptre som partshjelper for Holship som ikke engang er medlem i NHO.

– Dette gjør de to arbeidsdager etter at vi signerte tariffoppgjøret. NHO går ut og blir partshjelp og påstår at tariffavtalen med havnearbeiderne er ulovlig. Det blir ganske spesielt, sier Samuelsen til NTB.

NHOs direktør for tariff og medlemstjenester i NHO er forsiktig i sin kommentar.

– Dette gjelder en sak om en bedrift som ikke er medlem i NHO. NHO har valgt delvis å involvere seg i saken fordi den reiser prinsipielle spørsmål om forholdet mellom EØS-retten og internasjonale konvensjoner og har betydning for hvordan arbeidet i norske havner kan utføres, sier hun. (©NTB)(Vilkår)

Militsen har våpentrening før presidentvalget i USA
De trener på hvordan de skal forsvare seg dersom det blir kaos etter presidentvalget på tirsdag. Denne militsgruppa i delstaten Georgia i USA heier på Donald Trump, men frykter at Hillary Clinton vinner som følge av valgjuks.
01:25
Publisert: