– Selv om vi har fått tilsendt omfattende materiale, er det to historier her som ikke samsvarer. Da kan det være like greit og en god løsning å arrangere en høring, sier Harberg til Klassekampen.

Han viser til finansminister Siv Jensens (Frp) og tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) Christine Meyers ulike versjoner av prosessen rundt omorganiseringen av byrået. Meyer gikk av 12. november etter at Jensen hadde uttrykt mistillit til henne.

Etter to runder med spørsmål til Finansdepartementet om konflikten og svar fra Siv Jensen på flere hundre sider, lurer komiteen fortsatt på hva som egentlig har skjedd. Derfor bestemmer komiteen etter alt å dømme seg for å åpne sak og innkalle til høring når de møtes tirsdag, skriver avisen.

Også̊ Frps medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Mazyar Keshvari er åpen for en høring.

– Det som er krevende, er at den ene parten legger fram omfattende dokumentasjon i form av tildelingsbrev, referater og skriftlig kommunikasjon, mens den andre kommer med muntlige gjengivelser og personlige oppfatninger via media, sier han.

Det er frivillig om man ønsker å møte i slike høringer, men Meyer har tidligere uttalt at hun stiller om hun blir innkalt.(Vilkår)

Norske toppledere om seksuell trakassering
DN har spurt norske ledere om hvordan de reagerer på historiene om seksuell trakassering i norsk næringsliv
02:03 Min
Publisert: