– Direktør Ida Børresen har meddelt presidentskapet at hun, som avtalt, ønsker å fratre sin stilling som direktør ved åremålets utløp 30. april 2018. Ida Børresen fyller 68 år i 2018 og vil gå ut i pensjon fra 1. mai 2018, bekrefter Stortinget ifølge Aftenposten.

Da går hennes seks år lange åremål ut.

Børresen var i sommer i hardt vær i forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens rapport om kostnadsoverskridelsene i ombyggingen av Prinsens gate 26.

– Stortingets direktør har valgt en tone av uunngåelighet for å forklare sin ferd fra den ene kritikkverdige beslutningen til den neste, het det i kronikken fra kontrollkomiteen etter Børresens beskrivelse av den mye omtalte byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget.

Direktøren hevdet at utvidelsene i prosjektet var planlagte, og at det derfor ikke var overskridelser.(Vilkår)