Med dagpenger fra Nav på innerlommen, får Simon Loginov jobbe i ro og fred med gründervirksomheten HTTECH. I snart ett år har 32-åringen konsentrert seg om å finne en løsning for hvordan industriproduksjonen kan erstatte forurensende koks- og kullprosesser med mer miljøvennlige og bærekraftige metoder.

– Metoden jeg utvikler, er basert på en idé jeg fikk av en russisk forsker. Det går ut på å bruke den hydrokarbonbaserte produksjonsprosessen PyroBioKarbon, i stedet for kull og koks, til å fremstille materialer som aluminium, nikkel, silisiumkarbid, tekniske diamanter og billig, grønn hydrogen. Skal vi være fossilfrie innen 2030, må vi slutte å bruke fossilt karbon, sier han.

Loginov, som er utdannet økonom, har alltid vært teknisk interessert. Han har jobbet flere år i oljebransjen, men mistet jobben i fjor da krisen herjet bransjen.

– Skal vi være fossilfrie innen 2030, må vi slutte å bruke fossilt karbon, sier gründer Simon Loginov.
– Skal vi være fossilfrie innen 2030, må vi slutte å bruke fossilt karbon, sier gründer Simon Loginov. (Foto: Sondre Transeth)

– Så da jeg plutselig ble arbeidsledig, og kom inn i Nav-rullene, fant jeg fort ut at jeg ville bruke tiden min til å utvikle et selskap som tar tak i denne ideen. De har flere kanaler de kan koble arbeidsløse gründere med, og hjelpen jeg har fått fra dagpengeordningen, mentoren min og Etablerersenteret IKS i Arendal har vært helt suveren, sier han.

Mer fleksibelt

Det har i flere år vært mulig å få dagpenger under etablering av egen virksomhet. Men fra første januar i år ble reglene endret. I stedet for at dagpengene er knyttet til et etableringsløp på maksimalt 12 måneder, hvor inntil åtte måneder er utviklingsfase og så inntil fire måneder er oppstartsfase, kan mottager med de nye reglene selv avgjøre hvor lang utviklingsfase de trenger og når de vil starte opp i løpet av de tolv månedene. Gründerne får med andre ord større fleksibilitet til å styre etableringsfasene etter virksomhetens behov.

– Målet med endringene var å gjøre ordningen enklere for dem som ønsker å starte sin egen bedrift, sier statssekretær Morten N. Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet.

Loginov synes ordningen er god – og er glad for endringene. Opprinnelig måtte han forholde seg til kravet i de gamle reglene, noe han syntes var frustrerende.

– Jeg jobber med et komplisert prosjekt som krever mye utvikling – og mye mer enn i åtte måneder. Så da de nye reglene trådte i kraft, gjorde det det mye enklere for meg. Nå tvinges jeg ikke over i en ny fase før jeg er klar for den, sier Loginov.

Han er også veldig glad for at han kan konsentrere seg om etableringen av virksomheten, uten å måtte dra på ukentlige kurs og måtte skrive tre jobbsøknader i uken som mange andre dagpengemottagere må. For som mottager av dagpenger under etablering av egen virksomhet, slipper han dette.

– Det er bra, for det er jo en heldagsjobb i seg selv, sier han.

Snart uten Nav i ryggen

Før 1. juli 2016, var det kun mulig å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet i maksimalt ni måneder. Etter denne datoen ble det utvidet til tolv måneder, slik det er i dag. Ifølge departementet økte antallet som kombinerte dagpenger og etablering av egen virksomhet med om lag 50 prosent fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017 – til et nivå på om lag 290 personer. Ifølge Navs registre fra april i år, var det da 727 personer med vedtak etter de nye reglene. Dessuten var det 16 personer med i oppstartsfasen og 177 i utviklingsfasen med gyldige vedtak etter det gamle regelverket.

Hverken Arbeids- og sosialdepartementet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, NHO eller Nav har noen oversikt over hvor mange av mottagerne som lykkes på sikt med sin virksomhet.

I midten av mai er Loginov ferdig med programmet, og da må han ut og tjene pengene selv – uten Nav i ryggen.

– Å få jobbe med dette er det morsomste jeg har gjort i mitt liv og jeg tror jeg skal få det til. Jeg har vunnet konkurransen «grønn forretningsidé» i Agder-fylkene, fått støtte fra Innovasjon Norge, og har fått Climate-Kic-stipend fra EU. Dessuten er Elkem i Kristiansand med som forskningspartner nå. Så jeg er optimistisk.

«Kan være urettferdig»

Inge Juul-Petersen, daglig leder av Etablerersenteret IKS i Arendal, samarbeider med Nav om å tilby veiledning og oppfølging til etablere. Han synes det er flott at regelendringene gjør det mer fleksibelt for etablerere.

– Samtidig ser jeg at reglene kan virke urettferdig dersom det blir slik at noen gründere kan finansiere oppstarten med dagpenger fra Nav, mens andre må klare seg på egen hånd. Spesielt dersom det er i næringer som er i direkte konkurranse med hverandre, og hvor Nav-finansieringen gjør at mottager kan sette prisen ned på tjenestene sine, mens den uten Nav-dagpenger må ha høyere pris for å få butikken til å gå rundt.

Likevel har han tiltro til systemet, siden det gjøres avveininger på dette i hver enkelt sak Nav får på bordet.

– Nav vurderer hvert enkelt tilfelle før de eventuelt vedtar om og hvor lenge en person kan motta dagpenger under etablering innenfor 12 måneders perioden.

Dessuten, før man eventuelt får innvilget dagpenger under etablering, innhenter Nav en næringsfaglig vurdering av virksomheten, som blant annet skal gi grunnlag for å vurdere om etableringen kan være egnet til å gjøre etablereren selvforsørget.

– Det er også vilkår om at etableringen må gjelde ny virksomhet og at den gjelder søkers egen virksomhet, tilføyer statssekretær Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet.(Vilkår)

Jeg lurer på om Android begynner å ta knekken på IOS
To operativsystemer slåss om makten i mobilmarkedet - Apples IOS og Googles Android
01:24
Publisert: