Med tittelen «Lærdom og ledelse» i Dagens Næringslivs papirutgave, fredag, tar investoren Kristian Siem (65) et kraftfullt oppgjør med offentlig sektor generelt og Arbeidstilsynet spesielt.

Sitter trygt

Utgangspunktet for leserinnlegget er Arbeidstilsyn-direktør Ingrid Finboe Svendsens håndtering av investoren Eigil Stray Spetalens hyttebyggeprosjekt utenfor Risør (se fakta). Siem etterlyser handling.

«Hvilke signaler sender Svendsen til egne medarbeidere når hun strekker seg til det ytterste for å holde medarbeidere som bryter loven, interne instrukser og alminnelig folkeskikk skadesløse for konsekvensene av deres handlinger?», spør Siem.

«Saken illustrerer det som er et stort problem i Norge. Det har utviklet seg et tosporet system hvor enkeltborgere og nærings­livet utsettes for stadig sterkere kontroll, sanksjoner og inngrep. Selv unnskyldelige formalfeil straffes man for uten nåde. I offentlig sektor tillates feil og tabber som iblant koster liv og store millionbeløp uten at dette får konsekvenser for de offentlige ledere og ansatte som er skyldige i feilene. Med mindre man begår underslag eller seksuelle overgrep sitter man trygt i det offentlige Norge», skriver Siem.

Ikke besvart

Siem mener flere spørsmål knyttet til Stray Spetalen-saken fortsatt ikke er besvart. Hvorfor Arbeidstilsynet erklærte partshjelp i saken, hvorfor staten påtok seg å dekke inspektørens advokatkostnader og hvem som betaler den erstatningen inspektøren ble idømt.

«Svendsens håndtering av saken har kostet norske skatte­betalere minst to millioner kroner. Hadde hun utvist sunt lederskjønn og bedt om unnskyldning med en gang hadde disse kostnader vært unngått. Denne feilvurderingen burde Svendsen stå til ansvar for. Men antagelig anses en beklagelse i etterkant som tilstrekkelig botsgang til at Svendsen kan fortsette sitt virke med manglende styring og kontroll av sine ansatte uten sikkerhet for objektiv saksbehandling», skriver Siem, som også tidligere har kritisert flere offentlige etater.

I sommer fikk særlig Økokrim og Skatteetaten unngjelde etter at riggiganten Transocean, der Siem tidligere var styremedlem, ble frifunnet i en av norgeshistoriens største skattesaker. Også Arbeidstilsynet har tidligere fått sitt pass påskrevet.

– Jeg er ikke kritisk fordi jeg har glede av det eller har en egen agenda, men fordi det foreligger bevis på noe råttent i staten som vi alle er tjent med å rydde opp i, utdyper Siem i en epost.

Beklager

Arbeidstilsynsdirektør Ingrid Finboe Svendsen skriver i en epost at det på ingen måte er «slik i Arbeidstilsynet at det er fritt frem for å si hva man vil i media. (...) Arbeidstilsynet arbeider kontinuerlig med hvordan vi kan bli bedre på også mediehåndtering, og hvordan våre systemer og rutiner kan utformes på best mulig måte. Det er tilfellet også etter denne saken».

Hun skriver videre at den dømte inspektøren «utførte sitt oppdrag for Arbeidstilsynet, og det er derfor Arbeidstilsynet som arbeidsgiver stilte som partshjelper. Som tidligere opplyst dekker Arbeidstilsynet som partshjelper erstatningen og saksomkostningene. (...) Arbeidstilsynet tar dommen alvorlig og har beklaget den belastningen denne saken har påført Spetalen», skriver hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.