«Etter vår vurdering er rekrutteringsprosessen av [Katharina Andresen] utført i samsvar med Innovasjon Norges praksis for tilsvarende stillinger, samt egne regler og retningslinjer, herunder de etiske retningslinjen.»

Deloitte har ikke funnet noe som tyder på at ansettelser skjer på bakgrunn av bekjentskap eller vennskap. Dette gjelder også ved ansettelsene av Yvonne Fosser og Katharina Andresen, heter det i pressemeldingen. Totalt er 65 ansettelser vurdert.

– Vi har fått en grundig vurdering av vårt eget regelverk og hvordan vi gjennomfører dette i praksis. Deloitte har pekt på noen mindre avvik i vår praksis, og kommer med forslag til forbedringer basert på dette. De forslagene tar vi til oss, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge.

De etiske retningslinjene omfatter regler for habilitet, skriver de.

Den midlertidige ansettelsen av milliardærdatteren skapte stor oppmerksomhet da Andresens jobb ikke ble utlyst, og at hun ble aktuell for en stilling etter å først ha fått beskjed om at alle internships var besatt.

Deloitte finner ikke brudd på regelverket, men ser derimot «rom for forbedringer»:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Styret og selskapet bør tydeliggjøre hvordan Innovasjon Norge som særlovsselskap bør forholde seg til statsansattloven og andre relevante lover ved rekruttering.
  • At Innovasjon Norge vurderer hva som bør dokumenteres og presiserer dette i rutinebeskrivelsen for rekruttering.
Boris Johnson: –En katastrofe for dette landet
Mener Storbritannia er i ferd med å bli en koloni.
01:03
Publisert: