– Gi meg fem minutter på å tenke om jeg har lyst til dette.

Fem minutter senere:

– Ok, jeg er klar til å snakke.

Rådgiver i kommunikasjonsbyrået Zynk og tidligere politiker for Senterpartiet, Guri Størvold (42), har engasjert seg for likestilling i mange år. Når DN ringer for å høre hva styrerepresentanten i Norgesgruppen mener om styreleder Knut Hartvig Johannsons uttalelser om likestilling i næringslivet, er det derfor vanskelig for henne å si nei.

– Jeg pleier ikke å uttale meg mot egen styreleder, men når jeg har vært så interessert i kvinnespørsmålet i så mange tiår, klarer jeg ikke la være.

«Kvinner vil være ledere»

Nylig fikk Knut Hartvig Johannson sterke reaksjoner da han stilte spørsmål ved om det «må være en 50/50-fordeling mellom kvinnelige og mannlige ledere i næringslivstoppen».

– Finnes det ikke naturlige forskjeller på kvinner og menn som gjør at vi har ulike verdier, og prioriterer og ønsker ulikt? Jeg mener at vi bør legge til rette for at kvinner skal kunne oppnå det de ønsker, og så får heller prosenten bli som den blir, sa Johannson, som overfor DN utdypet sitt syn:

– Jeg tror ikke det er menn som holder kvinner nede. Jeg tror snarere det er kvinner som selv ikke vil, eller tør, eller kan – det er flaskehalsen.

I eget styre har han imidlertid en kjønnsfordeling på 50/50.

Norgesgruppen er et av landet største selskaper med kjeder som Meny, Spar, Joker, Kiwi og Deli de Luca.

Guri Størvold forteller at hun ble overrasket over uttalelsene til Johannson.

– Ja, jeg ble overrasket. Vi har hatt mange gode diskusjoner i styret om behovet for en økt andel kvinnelige ledere. Men jeg velger å ikke tolke Knut Hartvig i verste mening. Det er mange som kunne sagt det samme. Jeg tenker at han bare har beskrevet det ut fra sitt perspektiv.

– Knut Hartvig har drevet i et veldig mannsdominert næringsliv i mange år. Mens jeg er halvparten så gammel og har et helt annet perspektiv enn han. Jeg er ikke enig i beskrivelsen om at kvinner ikke har lyst til å lede. Det er ikke en riktig beskrivelse i dag. Kvinner vil ta på seg lederoppgaver, særlig hvis det blir lagt til rette for det.

– Jeg tror ikke det er menn som holder kvinner nede
Styreleder i Norgesgruppen Knut Hartvig Johannson deltok onsdag på rundebordskonferanse om mangelen på kvinnelige toppledere i næringslivet.
00:34 Min
Publisert:

Fryktelig utålmodig

Størvold opplever at Norgesgruppen er god innen likestillingsarbeid, og at både styret og konsernsjefen har tematikken høyt på sin agenda. Likevel mener hun næringslivet generelt har mye å gå på.

– Jeg er fryktelig utålmodig. Da jeg først begynte å engasjere meg for kvinnespørsmålet som ungdom for 30 år siden, trodde jeg vi skulle få full likestilling i løpet av få år, så jeg har ofte blitt skuffet over hvor sakte dette går.

– Kvinner er like sultne på lederoppgaver som menn. Det finnes fortsatt hindringer i mange bedrifter, men dette er i endring, sier hun.

Misliker oppmerksomheten

Johannson ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Størvold, men føler at mange har misforstått meningene hans.

– Guri er en utmerket kvinne som skal få lov til å mene det hun vil. Jeg har ingen kommentar til uttalelsene hennes. Men jeg føler at jeg er blitt litt misforstått og blitt tillagt meninger jeg ikke har av mange. Jeg følte selv at jeg uttrykte meg krystallklart, men får ta en del av ansvaret for at folk har misoppfattet meg, sier han.

Johannson er ikke fornøyd med oppmerksomheten han har fått etter uttalelsene sine.

– Det jeg misliker med denne situasjonen er at jeg stjal oppmerksomheten fra alle de andre næringslivslederne. Det misliker jeg i aller høyeste grad. Jeg vil ikke være noe midtpunkt.

Men han innrømmer at han forventet at det skulle komme reaksjoner.

– Det var også grunnen til at jeg stilte spørsmålet. I etterkant har mange kontaktet meg og sagt at det var bra at spørsmålet ble reist. Enten man er enig eller uenig, er det relevant. Det at det skapte så stort engasjement, beviser det.

«Gjenstår et stykke arbeid»

DN har prøvd å få kontakt med de andre kvinnelige styrerepresentantene i Norgesgruppen. Gisele Marchand ønsker ikke kommentere saken, mens Hilde Vatne og Lise Hanne Midtgaard ikke har besvart DNs henvendelser.

Hr-direktør Dina Gjersøyen Rolstad Thune er en av to kvinner i Norgesgruppens konsernledelse, som består av totalt syv personer. Hun ønsker ikke kommentere Johannsons uttalelser, men forteller at selskapet jobber med å bedre kjønnsbalansen.

– Norgesgruppens mål er at 40 prosent av ledere i selskapet, inkludert topp- og mellomledere, skal være kvinner. Det gjenstår et godt stykke arbeid før man er fornøyd med andelen kvinnelige ledere i konsernet.

Når selskapet ansetter nye ledere, innstilles den beste kandidaten av hvert kjønn.

– Vi har satt oss tydelige mål om flere kvinnelige ledere, og dette følges opp på samme måte som finansielle mål, sier hun. (Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28 Min
Publisert: