Karen Helene Ulltveit-Moe skal lede arbeidstidsutvalget som fredag utnevnes i statsråd. Ekspertutvalget består av blant andre professor Steinar Holden og partner Ingeborg Moen Borgerud. Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier utvalget skal beskrive dagens arbeidstidsbestemmelser, hva som vil være fremtidens behov, og gi anbefalinger for å møte problemene.

– Dagens arbeidsmiljølov fungerer svært dårlig for dem som er utenfor arbeidslivet, men godt for dem som er inne i det, sier Eriksson til DN.

Springbrett

Han sier arbeidsmiljøloven må bli et springbrett for dem som faller utenfor. Eriksson anslår at man i 2025 vil trenge 90.000 flere faglærte inn i arbeids-livet.

– Hvis vi ikke klarer å få gjort noe med alle som faller ut av arbeidslivet, vil vi stå med 200.000 mennesker i 2025 som er ufaglærte. Og mange av de tradisjonelle ufaglærte yrkene vil være automatisert bort i 2025, sier han.

Økonomiprofessor Ulltveit-Moe har store forhåpninger til utvalget.

- Jeg håper rapporten kan bidra til bedre rammer for norsk arbeidsliv og bedre utnyttelse av arbeidskraften i Norge. Å produsere en NOU som havner i en eller annen skuff, er min største skrekk. Det er å kaste bort offentlige ressurser, sier hun.

Ulltveit-Moe mener endringer i arbeidstidsreguleringene kan være avgjørende for å pense arbeidskraft dit den vil trengs i fremtiden.

– Det handler om å skape attraktive arbeidsplasser, og arbeidstidsregulering har ganske mye med det å gjøre. For de aller fleste er tid en knapp faktor, og ens muligheter til å fordele tiden mellom jobb og fritid er derfor veldig viktig, sier Ulltveit-Moe.

Neppe gjennomført før 2016

Før sommeren sendte regjeringen ut på høring forslag til endringer i arbeidstidsbestemmelsene, blant annet økt adgang til å ansette midlertidig. Det er forslag som ble varslet i regjeringserklæringen. Utvalget skal se på mer overordnede problemstillinger, sier Eriksson. I mandatet heter det blant annet at «Utvalget skal vurdere forholdet mellom lovregulering og regulering i tariffavtaler, samt behovet for forenkling av lovverk og lovfesting av rettspraksis.»

Ifølge Eriksson har regjeringen ikke planer om å sende ut forslag til endringer ut over dem som allerede er på høring.

– Når utvalget har levert sin sluttrapport innen utgangen av 2015, vil vi vurdere hvilke tiltak som er ønskelig å gjennomføre. Deretter sender vi forslagene ut på høring på normal måte, sier Eriksson.

Med tre måneders høringstid betyr det at utvalgets forslag neppe kan gjennomføres før godt ut i 2016.

– Hvilken type forslag har du høyest forventninger til?

– Hvordan vi bedre kan ta i bruk arbeidskraft fremover. Ikke minst hvordan vi skal sikre god tilgang til kvalifiserte helsearbeidere og øvrige tjenesteytende næringer. Vi skal ha trygge regler, men innenfor dem øke fleksibiliteten så vi har et konkurransedyktig arbeidsliv. Jeg mener det er på høy tid med et slikt utvalg.

Tror han har smurt rett

Under en debatt på Arendalsuka denne uken ble arbeidsministeren utfordret av Raymond Johansen (Ap) på om han vil snu dersom forslaget om økt adgang til midlertidig ansettelse ikke har ønsket effekt.

– Hvis jeg bruker gale virkemidler, vil jeg snu. En skiløper som går på bløtsnø med blåswix, må smøre om til rødswix hvis skiene er bakglatte. Men jeg tror jeg har smurt rett, for å si det sånn, sier Eriksson.

Les også: - Kunne ordnet opp på bakrommet

Selger luksushoteller for å stille kausjon

 

Solberg: - Skattene i Norge skal ned  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.