– Jeg jobber ikke akkurat åtte til fire, for å si det sånn.

Kristine Synnøve Brorson (37) er sjefskonsulent hos Sopra Steria, og er vant til lange dager på jobb. Men ikke fordi det kreves av henne, heller ikke fordi hun tenker at det tar seg bra ut karrieremessig.

– Jeg er litt arbeidsnarkoman, men jobber ikke lange dager bevisst for å fremme karrieren. Grunnen er rett og slett at jeg er så faglig engasjert og involverer meg litt både her og der, enten det dreier seg om ledelse, konsulentvirksomhet, foredrag eller nettverksbygging, sier hun.

I konsulentselskapet Assessits Tendensrapport 2017 kommer det frem at hele 56,5 prosent av de spurte mennene er villige til å investere i mange lange arbeidsdager på jobb. Bare 26,2 prosent av kvinnene svarte det samme.

115 tidligere kandidater av Årets Unge Ledere 2014–2016 deltok i undersøkelsen.

Jobber mer – synes bedre

– Vi erfarer at kvinner ser større verdi i å ta ytterligere utdannelse, få flere kvalifikasjoner, ta i bruk en mentor og påta seg oppgaver som ikke primært er deres ansvar, sier Anne Mørup-Andersen, prosjektleder for Årets Unge Ledere Assessit.

Hun legger ikke skjul på at menn har en tendens til å klatre raskere og høyere opp karrierestigen.

– Man kan jo spørre seg om virksomhetene er gode til å se og verdsette de kvinnene som er like kvalifisert som de beste mennene, men ikke er like mye fysisk til stede. Forhåpentlig er det resultater og kompetanse som er avgjørende for karriereopprykk, ikke hvor mange timer du tilbringer på kontoret, sier Mørup-Andersen.

Hodejeger og partner Kaja Eidet Eikeland i Assessit påpeker at de som jobber lange arbeidsdager er mer synlige for folk rundt seg.

– På den måten vil det være lettere å knytte relasjoner og utvide nettverket sitt, samt synliggjøre den rollen man selv har, sier hun.

Prioritér riktig

Hun tror det er lettere å måle en person som ferdigstiller og prioriterer oppgavene på jobb, selv om det alltid er positivt å ta etterutdannelse og tilegne seg ny kompetanse.

– Husk bare at det er oppgavene i din nåværende rolle som kommer først. Klarer du imidlertid å kombinere jobb og kompetansebygging, er jo det veldig bra, sier Eikeland.

Kaja Eidet Eikeland, Assessit.  
Kaja Eidet Eikeland, Assessit.  

Kristine Synnøve Brorson understreker at kvalitet er viktigere enn kvantitet, men sier at dette for henne henger nøye sammen:

– Én grunn til at jeg ofte jobber lange dager, er at jeg er kvalitetsbevisst. Jeg tar gjerne en ekstra runde eller to for å være helt sikker på at jeg leverer fra meg en god rapport, sier hun.

Hun tror flere kvinnelige ledere tenker som henne, men at få snakker om hvor mye de jobber.

– I enkelte bransjer har jeg inntrykk av at det er litt status å si hvor mye man jobber. Dette ligger i den maskuline kulturen – å klare alt og fortelle andre om det. Kvinner jobber nok mer «under radaren». Jeg har flere venninner som går hjem fra jobb i rett tid, men tar frem arbeidet igjen etter at barna har lagt seg. Men de ville ikke tenkt at dette er å investere i lange arbeidsdager for å fremme karrieren, sier Brorson.

Hun ser likevel forskjellene mellom kvinner og menn i jobbsammenheng:

– Jeg er enig i at det er lettere for menn å være synlige. Jeg deltar ofte på frokostmøter og nettverksbyggende kveldssamlinger, og det er ingen tvil om at det er mest menn der, sier hun.

– Har urealistiske forventninger

Tim Rosenkilde, som er teamleder for Impact Rekruttering & Omstilling, har inntrykk av at menn ofte har et litt sterkere konkurranseinstinkt.

– Det er høyere status blant gutta i gjengen å oppnå karrieremessig suksess, og det er ofte en underliggende kniving om hvem som lykkes best. Prestasjonsjaget er noe høyere blant yngre menn. Ofte har de urealistiske forventninger til egen kapasitet og muligheter for å klatre på karrierestigen, sier han.

– Vi ser også at unge kvinner med samme alder og utdannelse er mer forsiktige med å gape for høyt. De vil gjerne lykkes, men har også et større trygghetsbehov i jobben, sier Rosenkilde.

– Det går en grense

Han peker på at det ofte er en sammenheng mellom innsats og resultater. Derimot går det en grense for hvor mye en leder kan jobbe før kvaliteten på arbeidet forringes.

– Kreativitet, overblikk, analytiske evner, humør og overskudd vil naturligvis svekkes hvis lederen ikke sørger for å få nok hvile og pauser. Vi vet jo at de fleste gode ideer dukker opp når man gjør alle andre ting enn å sitte på jobben nedgravd i oppgaver, sier han.

Tim Rosenkilde tror ikke kvinner generelt blir forbigått som følge av at de jobber på en annen måte.

– Jeg tror arbeidsgivere i større grad enn før er mer fokusert på hva man leverer og mindre på hvor lenge man sitter på jobben utover kvelden. Å være tilgjengelig døgnet rundt er heller ikke karrierefremmende i seg selv, sier han.(Vilkår)

Mennene svarer Solberg: – Vi er bedre enn menn fra andre land
Regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til ti uker i 2014, etter det har andelen menn som tar mer enn ti uker pappaperm falt kraftig. Nå er Erna Solberg skuffet over norske menn.
00:59
Publisert: