Fleksibilitet i jobbsammenheng er svært viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere, og ikke minst i Norge.

Det viser en ny stor undersøkelse som ManpowerGroup har gjennomført. 14.000 mennesker fra 19 land deltok, blant dem 800 norske respondenter.

Her kommer det frem at Norge er det landet i verden som verdsetter fleksibilitet høyest når vi vurderer å skifte jobb. Nesten halvparten av de spurte nordmennene (47 prosent) har dette som en av de tre viktigste faktorene som må på plass før man kan tenke seg et jobbskifte.

Type arbeid (71 prosent) og geografisk plassering (49 prosent) er de eneste faktorene som rangeres høyere, og fleksibilitet er dermed viktigere enn for eksempel lønn.

Får fleksibilitet – yter litt ekstra

– Dette kommer ikke overraskende på meg. Vi i Norge er veldig opptatt av arbeidsmiljø og arbeidstid, og jeg tror mange tenker slik at hvis sjefen kan gi meg fleksibilitet, så jeg kan yte litt ekstra tilbake. Vi vil ha mulighet til å styre vår egen arbeidsdag, i den grad det er mulig – uten at dette betyr at vi sluntrer unna, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup til DN.

«Fleksibilitet» er et vidt begrep, men i denne undersøkelsen innebærer det blant annet at man kan velge når man kommer og går fra jobb, får muligheten til å jobbe hjemmefra, enten på hel- eller deltid, samt muligheten til å jobbe seg opp mange fridager, som man kan ta ut i lengre friperioder.

Brath peker på at ønske om fleksibilitet ikke er et særnorsk fenomen.

I USA har andelen som setter fleksibilitet som en av de tre viktigste faktorene for å bytte jobb, steget med ti prosentpoeng, fra 35 til 45 prosent, på ett år. Men det er store variasjoner i hvilken type fleksibilitet man ønsker.

– Bli attraktiv – lokk med fleksible ordninger

– Å jobbe mye hjemmefra, er ikke noe mange nordmenn ønsker – men som er veldig populært i enkelte andre land. Årsaken kan være at det er lettere og raskere å komme seg til jobben her i Norge enn for eksempel i USA, hvor man ofte bor i lang pendleravstand fra kontoret, sier ManpowerGroup-sjefen.

I Norge er fleksibel arbeidstid det viktigste. Mulighet for å kunne jobbe hjemmefra er det nest viktigste for nordmenn.

Ønsket om fleksibilitet er ikke knyttet til kjønn. Av dem som har fleksibilitet på topp 3-listen, er 47 prosent menn og 53 prosent kvinner.

– Arbeidsledigheten er på vei ned. Det betyr at man som arbeidsgiver bør gjøre seg så attraktiv som mulig, blant annet ved å åpne for fleksible ordninger. Man må fokusere mer på resultat enn arbeidstid. Så lenge en arbeidstager leverer de resultatene som forventes av ham eller henne, bør det ikke spille noen rolle om man jobber hjemmefra et par dager, eller flekser litt på arbeidstiden i perioder, sier Maalfrid Brath.

– Må finne den rette balansen

Karriererådgiver Mette Manus i Manus Motivasjon er enig i at fleksibilitet på arbeidsplassen verdsettes høyt i Norge:

– De dårligste lederne har størst kontrollbehov. Ledere bør gi medarbeiderne sine mer tillit til å styre sin egen arbeidsdag, ellers er det lett å miste motivasjonen. Spesielt arbeidstagere som har små barn har behov for fleksibilitet for å få hverdagen til å gå opp, men dette betyr ikke at de sluntrer unna. De jobber bare på en litt annen måte, sier Manus.

Hun understreker imidlertid at det ikke går an å gi fleksibilitet i alle typer stillinger, og hun er også skeptisk til å gi de ansatte for mye fleksibilitet:

– For mye fleksibilitet kan ødelegge arbeidsmiljøet. Man kan ikke holde seg helt unna kontoret og kollegene. Det gjelder derfor å finne den rette balansegangen, sier hun.(Vilkår)

Slik feirer Nord-Korea prøvesprengingen
Nord-Korea gjennomførte nok en prøvesprenging søndag - en hydrogenbombe tre ganger så kraftig som Hiroshima-bomben i 1945.
00:46
Publisert: