– Jeg har opp gjennom karrieren min fått høre «Dette var kjempebra, bare synd du ikke var eldre» – og det har provosert meg noe veldig, sier Hans Ragnar Berg (39).

Toppsjefen i RSM Norge ser kanskje ung ut. I fjor ble for eksempel småbarnsfaren bedt om legitimasjon da han kjøpte øl, bleier og kjøttkaker på Kiwi. Men han er ingen lilleputt i næringslivet. Som leder har han ansvaret for 140 ansatte i revisjons- og rådgivningsselskapet som omsatte for 182 millioner kroner i fjor.

Det har vært i ulike karrieresammenhenger han har fått høre at alderen har talt imot ham. Og mer enn én gang har han lurt på om budskapet da egentlig har vært at dersom han bare hadde satt seg ned og ventet fire-fem år, så hadde han plutselig vært mer kvalifisert for jobben.

– Men hadde jeg blitt en bedre eller enda flinkere medarbeider av å sitte og vente? Sannsynligvis ikke, da hadde jeg sikkert fått høre jeg ikke var på hugget lenger, fortsetter han, og kan ikke la være å le litt.

«Ingen magisk alder»

Berg synes man kan si til en medarbeider at det er dumt han eller hun ikke er bedre, for så å påpeke ting vedkommende kan jobbe med for å utvikle seg.

– Men å si at man ikke kan få enkelte oppgaver før man er så og så gammel, det har jeg ikke sansen for. Da blander man alder og erfaring, sier han.

Ifølge partner Frank Amundlien i lederrekrutteringsbyrået SelectionPartner viser et søk i basen deres at snittalderen til kvinnelige toppsjefer er 46 år, mens den for menn er 49 år. Utvalget består av 1131 personer som har oppgitt kjønn, alder og toppledererfaring.

– Det ikke er slik at man er spesielt kompetent til å være leder når man har levd et spesielt antall år. For det finnes ingen gyllen, magisk alder for når man er best egnet som leder i næringslivet, sier Berg.

Selv var han 34 år da han ble partner i RSM Norge og 36 da han ble toppsjef.

Ingen automatikk i opprykk

39-åringen er så bevisst på at alder ikke skal være en begrensing at han har innført mantraet «Er du god nok, er du gammel nok» i RSM Norge.

Derfor mener han også at den tradisjonelle karriere- og lønnsstigen i revisjons- og rådgivningsbransjen er gått ut på dato. I hans selskap er derfor avlønning basert på prestasjoner, og ikke ansiennitet. Det skal ikke være en køordning med automatikk i hvem som får opprykk.

– Det er ikke uvanlig at ansatte som har levert ekstraordinære prestasjoner, hopper over noen stillingsnivåer og raskt får mye ansvar, sier han.

Siden selskapet er en partnerstyrt virksomhet, står det riktignok uten en tradisjonell ledergruppe. Ledelse er definert primært som prosjektledelse og personalledelse.

Må overbevise de ansatte

Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup ved Norges handelshøyskole (NHH) tror ikke det er noe i veien for at unge ledere kan være gode ledere.

– Det handler om å få med seg de ansatte. Dersom den unge lederen klarer å skape en relasjon av høy kvalitet til hver medarbeider, der den ansatte tror på lederen og opplever å få tillit, vil man nok få medarbeidere som presterer bra, sier hun.

Therese E. Sverdrup, førsteamanuensis ved NHH.
Therese E. Sverdrup, førsteamanuensis ved NHH. (Foto: Privat)

Det Sverdrup tror unge ledere ofte må slite med, er å få med seg eldre medarbeidere som kanskje har fordommer knyttet til deres lave alder.

– Man kan nesten snu det og si at det er et ansattproblem. Likevel, da må den unge lederen klare å snu fordommene ved å opparbeide seg kredibilitet og tillit, og det kan jo være en utfordring, sier hun.

Lettere forvirret økonom

Ifølge professor Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI handler suksessfullt lederskap mye om å få til en god match mellom leder og dem som skal ledes, og det er ikke først og fremst et spørsmål om alder.

– I all ledelse er det både ressurser og mangler. Noe av det viktigste en leder kan gjøre, er å innse sine begrensninger og skaffe til veie kompetansen man selv ikke har. Og alder kan være en versjon av dette, sier Arnulf.

For Hans Ragnar Berg har det betydd at han har dratt god nytte av de eldre og mer rutinerte kollegene. Da han begynte i RSM som det han selv kaller en lettere forvirret siviløkonom, tok de eldre seg av ham og lærte ham opp.

– Og etter hvert som jeg har fått mer ansvar, har jeg vært helt avhengig av de mer erfarne som har kastet ut redningsvest til meg når jeg har vært på vei til å svømme feil vei, sier han.

«Ulovlig å sette aldersgrense»

– Det er ikke lov til å sette en nedre aldersgrense for jobbsøkere fordi man vil ha arbeidstagere over en spesiell alder, sier arbeidsrettsadvokat Solveig Løhaugen hos Wigemyr og Co.

Solveig Løhaugen, arbeidsrettsadvokat hos Wigemyr og co.
Solveig Løhaugen, arbeidsrettsadvokat hos Wigemyr og co. (Foto: Privat)

Hun presiserer at forbudet mot diskriminering setter stopper for at man for eksempel kan lyse ut en jobb med krav om at jobbsøker må være minst 30 eller 40 år gammel. Det vil i så fall være forskjellsbehandling – og dermed ulovlig.

– Men man har mulighet til å forskjellsbehandle dersom man har et saklig formål med det, som for eksempel når jobbsøker må ha en viss type erfaring for å være aktuell.

Advokaten sier at det derfor er vanlig at man i stillingsannonsene til viktige lederjobber henvender seg til voksne søkere i form av at man ber om betydelig ledererfaring, erfaring fra tilsvarende virksomhet og høyere utdannelse.

– Slike krav gir nødvendigvis dem som har vært i jobb, noen års fortrinn, mens de ekskluderer unge og ferske jobbsøkere. Men det er lov, sier Solveig Løhaugen.(Vilkår)