– Vi kan ikke ha en situasjon hvor folk forventes å stå i jobb til de er 70 år, men samtidig blir betraktet som gått ut på dato når de er 58, sier Heidi Nordby Lunde (H).

I forrige uke skrev DN om 58 år gamle Gunvor Næss Larsson, som gjentatte ganger hadde fått høre at hun hadde passert sin «gylne alder».

Eldre arbeidstagere er lite populære når en bedrift skal rekruttere nye medarbeidere, viste Seniorpolitisk barometer 2017.

Åtte av ti ledere sa at arbeidstagere over 60 år presterer minst like godt som dem under 60 år. Men bare funksjonshemmede er mindre populære å ansette enn seniorer når en virksomhet skal rekruttere nye medarbeidere, og populariteten er nedadgående.

– Må gjennomgå særordningene

Høyres Heidi Nordby Lunde tror to grep bør vurderes for å gjøre seniorer mer attraktive i arbeidslivet:

– For det første bør man gjennomgå dagens særordninger. I dag har eldre arbeidstagere

mange fordeler som gjør dem til dyrere arbeidskraft. For eksempel har de én ekstra ferieuke. Jeg mener slike særfordeler er gammeldagse, sier hun til DN.

– Hvordan tror du seniorer vil reagere hvis det tas fra dem en ekstra ferieuke de i dag har krav på?

– Jeg kan forstå at det ikke er så populært. Men når man får beskjed om at man er over den «gylne alderen», må man velge om man enten vil tviholde på de særfordelene man har som gjør en dyrere i drift – eller vise en mer fleksibel holdning. Det er jo også fullt mulig å forhandle inn en ekstra ferieuke med arbeidsgiver, sier Heidi Nordby Lunde.

«Avskiltes» før fylte 60

Hun reagerer også på at man flere steder i offentlig sektor blir «avskiltet» før man fyller 60 år. Dette gjelder blant annet for brannmenn og politifolk.

– Jeg er sikker på at det kan være god bruk for disse i virksomheten, selv om man ikke trenger å gjøre akkurat de samme arbeidsoppgavene som før. Derfor har vi i Høyre sagt at vi vil gjennomgå særaldersgrensene og andre lovbestemte aldersgrenser i offentlig sektor i samarbeid med partene i arbeidslivet. Målet er at flere som har god arbeidsevne får mulighet til å stå lenger i jobb, sier Nordby Lunde.

Hun peker også på at man må gjennomføre pensjonsreformen i offentlig sektor, slik at det blir mer fleksibilitet når man bytter mellom privat og offentlig sektor.

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk sa til DN i forrige uke at det er skuffende at over halvparten av virksomhetene ikke har noen strategi for å videreutvikle seniorer, selv om hun understreker at også seniorer selv har et ansvar for å henge med i den raske utviklingen som nå skjer i arbeidslivet.

Det er Heidi Nordby Lunde helt enig i.

– Arbeidsgiver har et klart ansvar. Og det er jo absolutt ikke slik at en arbeidstager får mindre kompetanse når man blir eldre. Tvert imot har man opparbeidet seg mer erfaring på et område, sier hun.(Vilkår)

Telemark vil ha vinter-OL
Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026. Planene om en ny norsk OL-søknad ble lansert på en pressekonferanse tirsdag.
01:01 Min
Publisert: