I 2020 ble totalt 131 saker om fusk på eksamen klaget inn – 44 flere enn året før. Over 20 av disse omhandlet mistanke om ulovlig samarbeid mellom studentene. Rekordmange studenter ble utestengt fra studiet sitt i fjor.

Så langt i år har Felles klagenemnd allerede fått inn totalt 97 klagesaker, hvorav 87 gjelder klage på utestengning på grunn av fusk.