Det har stormet rundt Innovasjon Norge etter at Ferd-arving Katharina Andresen ble ansatt i en stilling uten at den ble utlyst.

Nå reagerer tillitsvalgte i en uttalelse som har blitt sendt ut til ansatte fra de tillitsvalgte i selskapet. Der står det følgende:

«De tillitsvalgte ba i dag om hastemøte med ledelsen vedrørende dette for å få en redegjørelse og det ble avholdt et møte i formiddag».

Tillitsvalgte ba om fakta og dokumentasjon i saken, blant annet korrespondanse mellom søkeren og Innovasjon Norge, om stillingen var behovsvurdert, hvem som først tok kontakt og hva arbeidsoppgavene består av.

«Anita redegjorde for fakta i saken og orienterte om forslag til en Q&A. De tillitsvalgte frarådet forklaringer som skulle forsvare ansettelse og rådet i stedet til å beklage det som har skjedd overfor media og de ansatte. Videre anbefalte de tillitsvalgte at ansettelsen revurderes». står det.

«De tillitsvalgte vurderer at denne saken har en stor omdømmerisiko for IN».(Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: