Nesten tre av fire som jobber i it-selskapene er menn, viser tall fra TNS Gallup. Det er litt flere som jobber med it i andre selskaper, men i toppledelsen er det enda tynnere, bare 17 prosent er kvinner. Noen klarer å gjøre noe med skjevhetene, og det er slett ikke tilfeldig hvem som lykkes, mener forsker Anne Grethe Solberg.

- De som får det til stiller ikke spørsmålet om hvorfor de har få kvinner i ledelsen eller diskuterer om det finnes et glasstak, sier Solberg.

Hun mener slike diskusjoner gjerne oppfattes som beskyldninger om at noen holder kvinner nede og skaper steile fronter som ikke gagner noen.

- Ikke still spørsmålet hvorfor, bare gå ut og gjør det, sier hun.

Kåret til Norges fremste

Solberg har vært med på å kåre Norges 50 fremste eksempler på at det er mulig å komme opp og frem for kvinner i en mannstung it-bransje. Hun har sittet i juryen til NHO-forbundet Abelia og ODA, nettverket for kvinner i it-bransjen, som kårer landets fremste it-kvinner til kvinnedagen.

Blant 250 kandidater er Anne Lise Waal i Attensi plukket ut som en av de 50 fremste. Hun leder et fremadstormende selskap med 45 ansatte, som leverer simuleringer for opplæring i jobbsituasjoner til store kunder i Norge og Europa.

– Jeg jobbet i syv år som leder av store prosjekter hos Funcom, som ga masse teknisk erfaring og kompetanse, forteller hun, om sin bakgrunn.

Slå i stykker en Ipad

Waal kom tidlig inn i oppstartsselskapet Attensi, og sier det etter hvert falt naturlig at hun tok et større ansvar.

Waal mener et sterkt team bør ha mangfold, som inkluderer kjønn, nasjonalitet, alder og utdannelse. Hun forteller at Attensi har tiltrukket seg kvinner som ikke er teknologiutdannet, men svært teknologiinteresserte, og at kombinasjonen av fagfelt ofte det som gjør det mulig å løse store utfordringer.

Men hun vil gjerne at flere skal få teknisk kompetanse, og nysgjerrighet, fra tidlig alder.

– Barna våre blir konsumenter, ikke teknologer av å få en Ipad. Vi må vise dem hva som er under panseret og hvordan ting henger sammen. Når var sist du tok en hammer og knuste et dødt nettbrett for å vise ungen hva som var inni? spør hun.

Avmystifiseres

Waal har en klar oppfordring til kvinner som lurer på om ledelse er noe for dem.

– Hopp i det! Finn en inspirerende mentor eller sjef som kan gjøre deg god på veien, og sørg for at det du jobber med er gøy, sier hun.

Solberg mener det er viktig å avmystifisere ledelse og sier enkelte svenske bedrifter har folk under opplæring som «skygger» lederne, og dermed får et innblikk i hva det innebærer.

-Noen ser ledelse på en ny måte og tenker dette skal jeg klare, sier hun.

Kjønn – som å innføre it-system

Solberg har skrevet boken «Kjønnsbalanse i ledelse» og vært med på en stor studie av hva som faktisk fungerer ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet. I studien gikk forskerne både gjennom 23 dybdeintervjuer, en spørreundersøkelse blant 623 ledere og dybdestudier av fem nordiske bedrifter som har kommet langt på feltet.

-De som lykkes oppretter et vanlig prosjekt, setter seg mål, som de evaluerer om de har klart det og justerer tiltakene hvis de ikke når målet. De følge ren vanlig prosedyre, som om du skulle innføre en ny teknologi, sier hun.

Hun sier skjevheter kan ha mange grunner, men mener løsningene ofte finnes et helt annet sted. (Vilkår)

-Min erfaring er at de beste bedriftene ikke tar ikke opp glasstaksdebatten i det hele tatt, sier hun.