For Heidi Aven står høydepunktene i kø på årets kvinnedag. Ikke bare står hun med flere bak to store konferanser i Oslo, de lanserer også målingen «She Index».

– I Norge har vi vært flinke til å debattere og kvotere, men det går fortsatt tregt, sier Aven og viser til at menn fortsatt er i overvekt i lederposisjoner i næringslivet.

Tips DN her om bra damer du vil lese om! Du kan også bruke arbeidsliv@dn.no

Gi oss gjerne en kort begrunnelse og kontaktinformasjon hvis du har.

– Vi vet at når ting blir målt, skjer det noe med både holdninger og handlinger. Derfor har vi gått sammen med EY og skal lage en She-indeks, en indikator som skal synliggjøre andelen kvinner i ledende posisjoner i norske selskaper, sier Aven.

Hun er gründeren bak She, et engasjement som så langt har skapt konferanser, et mentorprogram og altså en indeks over kjønnsrepresentasjon.

Hun er klar på at endringen må skje i selskapene og mener et godt faktagrunnlag kan bidra til å sette ting i gang.

– Når selskaper får bedre innsikt i egen bedrifts kjønnsfordeling og hvordan de står sammenlignet med andre, kan det skape motivasjon for å faktisk gjøre noe for å få flere kvinner på de ulike ledernivåene i bedriften, sier Aven.

– Håpet er at indeksen kan bidra til positiv endring, ved at selskaper setter mangfold og konkrete mål for kjønnsfordeling på planen. Vi ønsker også at de som er best i klassen kan være til inspirasjon for andre, sier Aven.

– Tvinger frem handling

– Hvorfor tror dere at bedriftene kommer til å bidra?

– Det er et godt tidspunkt for det nå. Flere er opptatt av å få kvinner i posisjon, og flere snakker om at de vil gjøre noe for å få det til, sier Aven.

Konsernsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier er en av dem som mener She-indeksen er en god idé.

– Det å bli målt er i seg selv ofte bra. Selv om det er ubehagelig og strevsomt, tvinger det ofte frem jevn og systematisk tilnærming til det du skal måles på. Derfor vil en indeks være et godt virkemiddel for å øke fokuset på at du må forbedre deg, sier Brundtland.

I ABG er tilstanden slik i dag: to av fem styremedlemmer er kvinner, fem av 128 partnere er kvinner og av 252 ansatte er 44 kvinner.

– Forbedringspotensiale, er Brundtlands kommentar til det.

Konsernsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier mener She-indeksen er et tiltak som tvinger frem handling i bedriftene. Det er nettopp det gründer Heidi Aven håper på.
Konsernsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier mener She-indeksen er et tiltak som tvinger frem handling i bedriftene. Det er nettopp det gründer Heidi Aven håper på. (Foto: Elin Høyland)

– Hvorfor mener du at dere trenger She-indeksen? Dere må jo allerede opplyse om kjønnsfordeling i årsrapportene?

– Det er for sjelden. Det er som om vi to skulle vedde om å gå ned i vekt, men bare skrev ned vekten på en lapp og la den i en skuff, uten å følge opp med kontroller. Det blir det jo ingenting av, sier Brundtland.

– She-indeksen er et tiltak som tvinger frem handling, mener ABG-sjefen.

Har troen på indeksen, men mest på handling

Forsker og konsulent Anne Grethe Solberg tror She-indeksen kan ha positive effekter, men hun er klar på at det er handling som er viktigst.

– De bedriftene som faktisk får til en god kjønnsbalanse er de som har en «just do it»-holdning. Derfor er det viktig at indeksen motiverer til handling, sier Solberg.

Hun er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus, konsulent i firmaet Gender Consulting og har i flere år jobbet med kjønn og ledelse.

I 2016 bidro hun blant annet til NHO-rapporten «Fra ord til handling – hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse?» Rapporten beskriver hva en rekke bedrifter i Norge, Sverige og Danmark konkret har gjort for å integrere kvinner inn i ledelse.

Forsker Anne Grethe Solberg.
Forsker Anne Grethe Solberg. (Foto: Ida von Hanno Bast)

– Bedrifter som har lykkes med å øke kvinneandelen i ledelsen, har etablert et tydelig mål om god kjønnsbalanse i selskapet. Det gjør de fordi de ser på det som naturlig endring og utvikling av organisasjonen, sier Solberg.

Hun håper at kvinnene bak She-indeksen får til å skape oppmerksomhet rundt selskapene som gjør det bra.

– Jeg syns de kan dele ut en pris til dem som har den beste kjønnsbalansen, slik at det blir litt blest og rift om å gjøre det bra. Det kan også virke skjerpende dersom mann vil unngå å havne nederst, sier Solberg.

– Kjønnsbalanse er en etterspurt vare, sier Solberg.

Tips DN her om bra damer du vil lese om! Du kan også bruke arbeidsliv@dn.no

Gi oss gjerne en kort begrunnelse og kontaktinformasjon hvis du har.(Vilkår)