– Flere av konkurrentene våre snakker om mangel på kvinnelige partnere som om det er vanskelig å finne advokater. Vår erfaring er stikk motsatt, sier nyutnevnt managing partner Øystein Løken (49) i Kvale Advokatfirma.

Da han startet i firmaet i 2000, var det ingen kvinnelige partnere der – noe som vedvarte i flere år.

– Det var rett og slett ingen bevissthet rundt det; man trodde at det skulle gå av seg selv. Men slik er det jo ikke. Alle klarer å få opp én eller to kvinnelige partnere. Problemet er å oppnå kjønnsbalanse i toppen. Men det er ikke vanskelig å oppnå dette om man virkelig vil, det må bare skapes en kultur som legger til rette for å få det til, sier Løken.

Lettere å rekruttere kvinner med kvinner i toppen

Marie Vaale-Hallberg (40) var tidligere senioradvokat og assosiert partner i Haavind og begynte som partner i Kvale i 2016. I dag er hun en av Kvales syv kvinnelige partnere, og blant flere kvinner som er rekruttert inn som partnere fra andre advokatfirmaer i løpet av de siste årene.

– Det har vært mye søkelys på faktureringskrav i bransjen. Alle som lever av å levere tjenester til næringslivet, jobber mye, og advokatfirmaene er selvfølgelig ikke noe unntak. Det er flere myter om hvor tøft det er i denne bransjen. Vi har undersøkt om det er forskjeller mellom verdiskapingen blant kvinnelige og mannlige partnere i Kvale. Svaret er at kvinner og menn både jobber og leverer like mye. Hele fem av syv kvinnelige partnere er toppranket innenfor sine fagfelt. Samtidig er trivselen her høy, forteller hun.

Vaale-Hallberg legger ikke skjul på det er lettere for et firma å tiltrekke seg unge dyktige kvinnelige advokater når det allerede er så mange kvinnelige partnere og senioradvokater der.

– Rollemodeller er veldig viktig. Da jeg begynte i Kvale i 2016, visste jeg jo at det var mange flinke, kule og greie damer i toppen. Det hjelper, det, å bli rekruttert til et sted der flere er eller har vært i samme situasjon som deg – at det er greit å ha små barn og å ha et liv ved siden av jobben. Du skal kunne få barn og komme tilbake og fortsatt ha mulighet til å klatre til topps, sier hun.

Tok selv lang pappaperm

Øystein Løken tok selv seks måneders foreldrepermisjon da han ble far. Det gir et tydelig signal til andre ansatte i selskapet og legitimerer at det er greit, mener Vaale-Hallberg.

– Fra et mannsperspektiv frykter man jo at det å ta så lang foreldreperm kan være karrierehemmende, men selv opplevde jeg det motsatte. Jeg fikk bare positive tilbakemeldinger og ble absolutt ikke «glemt» da jeg kom tilbake på jobb. I stedet strømmet oppdragene på, og jeg følte at jeg ble satset på, sier Løken.

I 2017 var det 824 kvinner blant 1209 avgangsstudenter ved juridisk fakultet. Skal bransjen lykkes i å utvikle flere kvinnelige partnere, må man sørge for at det er mange kandidater som man kan rekruttere fra, påpeker Kvale-sjefen.

– Og skal vi lykkes i å tilby den beste kompetansen til våre kunder, må vi rekruttere blant alle de beste studentene. Vanskeligere er det ikke, sier han.

«Kundene forventer det»

Løken viser til at kundene lenge har vært opptatt av at advokatfirmaene de kjøper tjenester av, har en likedelingsmodell blant partnerne for å sikre at oppdraget går til de advokatene som er best kvalifisert for oppdraget.

– Nå opplever vi også at kunder legger vekt på om vi rekrutterer kvinner på alle nivåer, også partnere, sier han.

Løken sier at Kvale skal ha en kultur som gjør det mulig å lykkes både på jobb og privat. Fleksibilitet er et viktig stikkord.

– Trivsel gir produktivitet i alle bransjer. Ansatte som trives på jobb, blir mer kreative og serviceinnstilte – og mer lojale. Gjennom lav turnover blant medarbeiderne våre får vi stabile og gode medarbeidere, i tillegg til en sterk bedriftskultur, sier han.

Det merkes at det er bra med kvinner på topp i selskapet, ifølge Vaale-Hallberg:

– Det er ikke akkurat «gutteklubben Grei-tendenser» her. Med så mange kvinner er vi med på å forme bedriftskulturen. Derfor føler ingen at de må «tilpasse seg» en mannskultur, men kan være seg selv, sier hun.

Én kvinnelig partner

Det unge advokatfirmaet CLP på Frogner i Oslo har 12 partnere. Kun én av dem er en kvinne.

– Vi har bygget opp et firma de siste ti årene, og frem til nå har det i hovedsak vært basert på personer og advokater som har vært partnere i andre advokatfirmaer. Fra vårt perspektiv har det vært vesentlig flere menn å velge mellom enn kvinner siden kjønnsbalansen i bransjen er så skjev som den er på partnersiden, sier managing partner Fred Arthur Andersen i CLP.

Han påpeker imidlertid at det ikke har vært vanskelig å få tak i kvinnelige advokater, og at de bevisst har rekruttert kvinner de siste to årene.

– Våre siste åtte rekrutteringer er kvinner, sier han.

– Vi skal over tid basere oss på å ta opp partnere fra egne rekker. Jeg tror det er det viktigste vi kan gjøre for å sørge for at vi får flere kvinnelige partnere over tid, sier Andersen.

Heller ikke hos advokatfirmaet BA-HR er det vanskelig å få fatt i kvinnelige advokater. Likevel har de bare tre kvinnelige partnere, som utgjør cirka åtte prosent av partnerskapet.

– I BA-HR er halvparten av de ansatte advokatene kvinner, så det er mange fremtidige kvinnelige partnerkandidater, sier managing partner Morten P. Smørdal.(Vilkår)

18.000 nordmenn står på liste for denne bilen
Hyundai Kona kommer som elbil i juni, den kommer nok til å bli synlig på norske veier.
01:01
Publisert: