I flere år før pandemien slet McKinsey med fallende omsetning og tap. Den trenden snudde i fjor.

– Hoveddriveren bak omsetningsøkningen er prosjekter innen bærekraft og energi. Langt over halvparten av alt vi gjør her i Norge, er knyttet til det grønne skiftet.

Det sier Frithjof Norman Lund, som er McKinseys toppsjef i Norge.

Resultatet for 2021 viser at strategi- og konsulentselskapet økte inntekten fra 645 millioner kroner i 2020 til 986 millioner kroner i fjor. Det er en økning på nærmere 53 prosent.

– Vi er glade for at veksten kommer av større vekt på områder vi har satset bevisst på de siste årene: bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling. Disse tre områdene vil forme Norge fremover, sier Lund.

Rekordhøy aktivitet

Med driftskostnader på til sammen 982 millioner kroner, endte driftsresultatet på 3,5 millioner kroner, hvilket ga et årsresultat etter skatt på beskjedne 738.373.

– Rekordhøy aktivitet og rask vekst har gjort at vi har brukt McKinseys globale konsulenter og eksperter på prosjekter vi styrer fra Norge. Dette påvirker driftskostnadene. Vi har sagt at vi ønsker å satse på Norge, og derfor kommer vi til å ha ansatt oppunder 50 nye kolleger innen året er omme. På den måten bygger og utvikler vi kompetansen vi ønsker, sier Lund.

Sammenlignet med året før, har selskapet snudd fra minus til pluss. Driftsresultatet var på minus 987.274 og årsresultatet på minus 1,6 millioner i 2020.

Tallene for 2020 er imidlertid korrigert etter at selskapet avla 2020-regnskapet. Da DN omtalte McKinsey-resultatet i fjor sommer, viste det et overskudd på 9,3 millioner kroner før skatt, mens det korrigerte regnskapet for 2020 viser et underskudd på nær to millioner kroner før skatt. Årsaken til at tallene for 2020 er betydelig endret, er ifølge Lund en annen måte å kostnadsføre etterlønn til ansatte, som gir en regnskapsmessig effekt på hele 11,2 millioner kroner. Dermed er årsoverskudd endret til årstap for 2020.

Tapsår før pandemien

I årene før pandemien slet McKinsey med omsetningen i Norge. De to årene før pandemien tapte den norske delen av konsulentselskapet 93 millioner kroner, samtidig som det mistet 185 millioner kroner årlig i driftsinntekter i 2018 og 2019.

Etter tapsårene pekte norgessjefen på at mange ansatte brukte mye tid utenfor Norge på oppdrag for internasjonale deler av norske selskaper. I tillegg tilbrakte partnere mye tid i andre land. Følgelig ble også arbeidet inntektsført utenfor Norge

– 2021 var et veldig bra år for oss. Det er vi glade for, men vi møter det også med ydmykhet. Vi merker som alle at både pandemi, og nå en krig i Ukraina, bidrar til mer usikkerhet. Vi håper vi gjorde de rette tingene i 2021 for å være godt skodd og robuste for mer makroøkonomisk usikkerhet i tiden fremover, sier Lund.

– En annen ting vi merker på kroppen, er at kampen om talentene blir tøffere. Her kan vi alltid bli bedre. McKinsey skal være det beste stedet for de beste talentene å utvikle seg, legger han til.

Lund forteller også at utviklingen i 2022 ser veldig bra ut.

– Vi ligger an til en fortsatt økning i aktivitetsnivået.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.